ادامه اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه و اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹، یازدهمین روز اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه ادامه یافت.

اعتصاب کارگران لاستیک پارس ساوه با وجود توطئه‌ها و تهدیدات کارفرما به اخراج کارگران، همچنان متحدانه و با قدرت ادامه دارد.

کارگران به سطح پایین دستمزد و عدم تعیین‌تکلیف صندوق پس‌انداز و دزدی‌ها و اختلاس‌های پشت‌پرده آن اعتراض دارند.

شفاف شدن وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران و بازگرداندن سپرده‌های آنها به صندوق، بازپرداخت مبالغ کسر شده از حقوق کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از جمله خواسته‌های کارگران لاستیک پارس ساوه است که به این اعـتصاب منجر شده است.

شرکت لاستیک پارس ساوه از دو سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده و بخشی از آن به پیمانکاری واگذار گردیده است که این موضوع امنیت شغلی کارگران این واحد تولیدی را به خطر انداخته است.

بنا به گفته کارگران لاستیک پارس ساوه، در زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی، یکی از بندهای مفاد قرارداد این بود که حداقل تا ۵ سال آینده کارفرما حق اخراج کارگری را ندارد که در عمل این بند از قرارداد نقض شده است.

به گفته کارگران لاستیک پارس ساوه، این اعـتصاب تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه خواهد داشت.

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

به دنبال فراخوانی که از قبل اعلام شده بود، صبح روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹، کارگران راه‌آهن ورامین در اعتراض به عقب افتادن ۴ ماه مزد و دیگر مزایای کاری و نداشتن امنیت شغلی، از کار دست کشیده و اعـتصاب کردند.

کارگران راه‌آهن ورامین خواستار پرداخت فوری طلب‌های خود و حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌باشند و با عنوان کردن همین درخواست‌ها اعتـصاب خود را شروع کرده و در محل کار تجمع کردند.

از دیگر موضوعات اعتراضی کارگران راه‌آهن ورامین، تاخیر در تامین لباس و کفش ایمنی توسط کارفرما است.

کارگران تراورس در ورامین اعلام کرده‌اند که تا وقتی طلب‌هایشان پرداخت نشود و به خواسته‌هایشان پاسخ داده نشود، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

فشار سنگین معیشتی بخصوص در این روزهای پایان سال و نزدیک به عید و سال جدید، فریاد اعتراض کارگران در بخش‌های مختلف را بلندتر کرده است.

Share: