ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی مارون؛ کارفرما به کارگران: زیاده‌خواه هستید

آخرین گزارش از اعتصاب و اعتراض ۱۸۰۰ تن از کارگران پیمانی تعمیرات، تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت پتروشیمی مارون مربوط به روز سه شنبه ۱۹ آذرماه است. آنها در این روز برای چندمین بار با برپایی تجمع، نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و شرایط سخت معیشتی خود اعتراض کردند.

این کارگران در خصوص اعتراض و اعتصاب خود می‌گویند، در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها، اکثر فعالیت‌ها به پیمانکاران واگذار کرده‌اند و دست کارگر را برای دفاع از حقوق خود بسته‌اند.

آنها تاکنون چندین بار دست به تجمع زده‌اند؛ و‌لی نه تنها پاسخی نگرفته‌اند، بلکه کارفرما اعتراض کارگران به تبعیض را زیاده‌خواهی و قدرنشناسی نامیده و قراردادهای گروهی از نمایندگان کارگران را به تعلیق درآورده است.

شرکت پتروشیمی مارون هر سال با مراکز‌ آموزشی سطح شهر قراردادهایی منعقد می‌کند که تنها خانواده‌های نیروهای رسمی می‌توانند از آنها استفاده کنند.

پتروشیمی مارون با وجودیکه بخشی از هزینه‌های خانواده‌های نیروهای رسمی مانند شهریه و سرویس ایاب و  ذهاب دانش‌آموزان را به عهده گرفته، ولی کارگران پیمانکاری از این مزایا محروم مانده‌اند.

کارگران نسبت به اختلاف کیفیت و کمیت غذاهای نیروهای رسمی با غذاهایی که به کارگران می‌دهند، معترض هستند.

اعتراض و اعتصاب این کارگران همزمان شد با اعتراضات سراسری آبا‌ن‌ماه. کارفرما به جای پاسخ به کارگران قراردادهای ۵ تا ۱۰ نفر از آنان را به حالت تعلیق درآورد. در یک اقدام تنبیهی دیگر اضافه‌کاری ماهانه کارگران از ۱۲۰ ساعت به ۸۰ ساعت کاهش یافته است.

اما کارگران می‌گویند شرکت پتروشیمی مارون که همچون سایر شرکت‌های پتروشیمی در ایران مشمول معافیت مالیاتی است، سودآور بوده و می‌تواند در حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.

با وجودیکه تولیدات شرکت‌های پتروشیمی در ایران در سال‌های گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته، اما دستمزد کارگران تغییر محسوسی نکرده است و کارگران همچنان از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند.

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سال ۱۳۷۶ در زمینی به وسعت ۲۶۰۰ هکتار تأسیس شد و اکنون حدود ۲۰ کارخانه پتروشیمی در این منطقه فعال است.

Share: