کارگران پروژه‌ای شرکت ساتراپ و شرکت تاراز که در استخدام شرکت پیمانکاری راکی هستند، اعتصاب خود را ادامه می‌دهند. این کارگران که در پتروشیمی بوشهر مشغول می‌باشند بر اساس فراخوان از پیش تعیین شده دست به اعتصاب زده‌اند.

روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، اعتصاب کارگران پروژه‌ای کارگران پتروشیمی بوشهر تداوم یافت. این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای‌شان در دی و بهمن‌ماه است. بدنبال اعتصاب روز گذشته این کارگران، یکی از پیمانکاران به نام محمد لیموچی در جمع متحصنین حاضر شد. لیموچی مجبور گردید که حقوق دی‌ماه کارگران را پرداخت نماید. اما برای حقوق بهمن‌ماه وعده داد که آن‌را در روز بیست و سوم اسفند پرداخت خواهد کرد.

پیمانکاران فقط بدنبال سردواندن کارگران هستند

کارگران پتروشیمی بوشهر که به خلف وعده‌ها و سردواندن  مسئولین شرکت‌ پیمانکاری آشنا هستند، قول او را قبول نکردند. کارگران گفتند که ما باید در پایان ماه بهمن حقوق خود را می‌گرفتیم نه در اواخر ماه اسفند. حتما می‌خواهند حقوق ماه اسفند را نیز عقب انداخته و به سال آینده موکول کنند. شب عید است و هزینه‌های زندگی بسیار بالا رفته و برای تأمین معیشت خود در رنج هستیم. به همین دلیل این اعتصاب تا پرداخت کامل حقوق عقب افتاده ادامه خواهد داشت.

کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از سال گذشته همواره با مشکل پرداخت حقوق خود روبرو بوده‌اند. شرکت‌های پیمانکاری تا می‌توانند پرداخت حقوق آنان را عقب انداخته و با کمتر شدن ارزش پول، مبلغی کم ارزش‌تر از گذشته را به آنان می‌پردازند. اکنون به پایان سال نزدیک شده‌ایم و کارگران به اعتراض روی آورده‌اند تا حقوق عقب افتاده خود را بگیرند. زیرا معتقدند پیمانکار قصد ندارد بزودی حقوق‌های عقب افتاده آنان را پرداخت نماید.

استثمار چند جانبه کارگران قراردادی

پیمانکاران با عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران، از چند جنبه این کارگران محروم را مورد استثمار قرار می‌دهند. از یک‌طرف با بستن قراردادهای موقت، آن‌ها را از دریافت مزایای کامل حقوقی محروم می‌کنند. از طرف دیگر امنیت شغلی آن‌ها را گرفته و چوب اخراج را بالای سرشان نگه داشته‌اند. از جمله اجحافات دیگری که در حق این کارگران صورت می گیرد، عدم پرداخت به موقع حقوق آن‌هاست. هر ماه که در پرداخت حقوق کارگران دیرکرد صورت می‌گیرد، ارزش بهای آن کمتر می‌شود.