ادامه تجمع اعتراضی جوانان جویای کار روستای شهرویی بهبهان

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار روستای شهرویی واقع در شهرستان بهبهان، روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۹۹ در مقابل پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان برگزار شد.

در تجمع اعتراضی جوانان جویای کار روستای شهرویی، در مقابل پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان، اقدام به بستن درب اصلی و کمپ مهندسی این پالایشگاه نمودند تا به این صورت اعتراض خود را به گوش مسئولان پالایشگاه برسانند.

جوانان جویای کار روستای شهرویی طی مدت اخیر بارها در اعتراض به بیکاری در مقابل نهادهای دولتی این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زده‌اند، ولی تا امروز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

پیش از این، روز شنبه ۸ آذر ماه ۹۹، جمعی از جوانان جویای کار روستای شهرویی واقع در شهرستان بهبهان، با برگزاری یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خواستار استخدام در پالایشگاه بید بلند ۲ بهبهان شدند.

بنا به گفته روستائیان، به آن‌ها وعده داده شده است که اگر زمین‌های خود را برای ساختن پالایشگاه به قیمت مناسب به فروش برسانند، جوانان این روستا از معضل بیکاری رها شده و به استخدام این پالایشگاه درخواهند آمد.

بر همین اساس، روستائیان با این شرط که اکثریت جوانان روستا به استخدام پالایشگاه در بیایند زمین‌های خود را با قیمت مناسب به دولت فروخته‌اند، اما در مراحل اول شروع به کار پالایشگاه، مسئولان این شرکت بدون تعیین درصد مشخصی در استخدام نیروی بومی و غیربومی در پالایشگاه به وعده خود عمل نکرده و اکنون غیربومی‌ها در اولویت استخدام این پالایشگاه قرار گرفته‌اند.

جوانان بیکار روستای شهرویی خواستار این حق قانونی خود بوده که علاوه بر فروش زمین‌های روستایشان به پالایشگاه در ازای استخدام آنها، قرار گرفتن پالایشگاه در کنار روستایشان نیز این حق را به آنها می‌دهد که اولویت استخدام بایستی برای جوانان همین روستا باشد.

اعتراض به استخدام غیربومیان، تنها به جوانان بیکار این روستا برنمی‌گردد و در دیگر شهرهای استان خوزستان نیز گزارشاتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

نمونه آن اعتراض جوانان در آبادان بود که نسبت به اخراج کارگران آبادانی و استخدام کارگران غیربومی صورت گرفته بود.

شهرستان بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان است که شهروندان آن در اعتراضات دی ماه   ۹۶ و آبان ماه ۹۸، نسبت به مشکلات شغلی و معیشتی جوانان و بیکاری آنها، فعالیت چشمگیر و نقش مهمی ایفاء نمودند.

Share: