ادامه ی اعتصاب در هفت تپه، فعالین کارگری را چاقو زدند و زندانی کردند!

شنبه ۱۵خرداد، پنجمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت مطالبات خود صوت می گیرد. این اعتصاب در محوطه شرکت برگزار شده است.

همزمان موج تهدید کارگران هفت تپه شدت گرفته است. عوامل اسدبیگی و نهادهای شهر با پشتیبانی دوایر امنیتی و پلیس، کارگران را حتی تهدید به مرگ می کنند. بنا به گزارش فعالین کارگری هفته تپه، امروز در بازار هفت تپه به محمد حنفیر فعال کارگری هفت تپه و همراهانش با چاقو حمله شده است و منصور رش زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. به گزارش منابع کارگری این حمله از سوی عوامل اسدبیگی صورت گرفته است. کارگرانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند برای شکایت به پاسگاه هفت تپه رفته اند، اما پاسگاه بجای رسیدگی به موضوع، فعالین کارگری را بازداشت کرده است! محمد خنیفر، حامد حمدانی و یوسف سعالبی از فعالین کارگری در بازداشت هستند و بنابر آخرین گزارش ها تا ساعت ده شب شنبه شب هنوز آزاد نشده بوده اند.

جمعی از کارگران هفت تپه در پیامی که به مردم شوش و حومه، کارگران و مردم شریف خوزستان، کارگران و مردم آزاده سراسر ایران منتشر کرده اند از جمله نوشته اند:

در این وضعیت که هزار و یک توطئه علیه ما سرهم بندی میشود، دیگر تهدید به ترور خود و خانواده مان یادآور قتل فعالین کارگری در آمریکای لاتین توسط جوخه های ترور کارفرمایان است. این فقط تهدید ما نیست، تهدید اعتراض کارگری و تهدید امثال ما در هر گوشه کشور است.

در این بیانیه آمده است: ما در درجه اول مقامات امنیتی و استانی را مسئول این وضعیت میدانیم که از اسدبیگی حمایت می کنند و در درجه دوم مزدورانی که تا نوک دماغشان را می بینند و نمی فهمند که در این استان هر غلطی نمی توانند بکنند و بعد راه بروند. ما متحدیم و به همه مزدوران هشدار میدهیم که حواس شان باشد وارد میدان خطرناکی شده اند. ما خواهان حمایت و اعمال فشار گسترده بر مسئولین و بانیان این وضعیت و حمایت از خواستهای برحق کارگران هستیم.

Share: