ادامه ی اعتصاب کارگران پروژه ای و پیمانی نفت؛ روز جمعه شرکت های تازه ای به اعتصاب پیوستند!

روز جمعه اعتصاب کارگران پروژه ای و پیمانی نفت در ده ها شرکت وابسته به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ادامه یافت.

در روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت های بیشتری به این اعتصاب سراسری پیوستند که از جمله می توان به شرکت های پیمانکاری زلال پالایشگاه اصفهان، پیمانکاری جهان پارس ایلام، تلمبه خانه شماره ۵ بندرعباس، رادیوگراف نیروگاه بیدخون، شرکت دریا ساحل جفیر، نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، اورهال ۱۵ و ۱۶، پتروپالایش کنگان و شرکت پیشرو صنعت در پتروپالایش آدیش، اشاره کرد.

این اعتصاب به دنبال فراخون شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت آغاز شده و یک «اعتصاب اخطاری» است که قرار است یک هفته به طول بیانجامد. شورای سازماندهی این اعتراضات اعلام کرده است که از کارگران پیمانی و پروژه ای از روز نهم تیر ماه به اعتصاب کارگران رسمی نفت خواهند پیوست. اعتصاب کارگران رسمی نفت قرار است از روز ۹ تیر ماه آغاز شود.

حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومانی از جمله خواست های کارگران است.

در زیر فیلم ها و تصاویر مربوط به برخی از واحدها و شرکت هایی که اعتصاب خود را در روزهای پنجشنبه و جمعه آغاز کرده اند می بیند. این فیلم ها و تصاویر توسط اتحادیه ی آزاد کارگران ایران منتشر شده است.

اعتصاب کارگران پیمانکاری زلال پالایشگاه اصفهان

روز جمعه چهارم تیرماه کارگران گروه پیمانکاری زلال در پالایشگاه اصفهان به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب بخش‌های دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایلام

روز جمعه چهارم تیرماه بخش‌های دیگری از کارگران پیمانکاری جهان پارس ایلام که شامل کارگران جوشکار، فیتر و مونتاژکار بودند به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران تلمبه خانه شماره ۵ بندرعباس

روز جمعه چهارم تیرماه کارگران تلمبه خانه شماره ۵ شرکت پایندان بندرعباس به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران رادیوگراف نیروگاه بیدخون

روز پنجشنبه سوم تیرماه کارگران رادیوگرف نیروگاه بیدخون به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران شرکت دریا ساحل جفیر

روز پنجشنبه سوم تیرماه کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شرکت دریا ساحل جفیر به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

روز پنجشنبه سوم تیرماه کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران اورهال ۱۵ و ۱۶

روز پنجشنبه سوم تیرماه کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اورهال ۱۵ و ۱۶ به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران پتروپالایش کنگان

روزجمعه چهارم تیرماه کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای پتروپالایش کنگان به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

اعتصاب کارگران شرکت پیشرو صنعت در پتروپالایش آدیش

روز پنجشنبه سوم تیرماه کارگران شرکت پیشرو صنعت در پروژه نصب هیتر پتروپالایش آدیش به اعتصاب سراسری کارگران نفت پیوستند.

Share: