ارائه روش نجات کره زمین با استفاده از پوزه بند گاو ؟

کارگیل (Cargill)، شرکت غذایی آمریکایی فروش پوزه بندهای مخصوص گاو را آغاز می کند که گاز متان ناشی از تنفس و آروغ زدن این حیوانات را جذب کرده و مانع انتشار آن می شوند.

خبرگزاری بلومبرگ می نویسد، قرار است این فناوری جدید ساخت  استارت آپ انگلیسی “زلپ” (Zelp) در سال آینده به طور گسترده در صنایع دام و لبنیات اروپا به عنوان اقداماتی برای نجات کره زمین از گرمایش (گرم شدن هوا) مورد استفاده قرار بگیرد.

به اطلاع شرکت زلپ ، ماسک های گاو پاک کننده متان می توانند گاز گلخانه ای تولید شده توسط دام را به نصف کاهش دهند. حدود 95 درصد از متان توسط گاوها به صورت آروغ زدن و از طریق بینی منتشر می شود. در 25 سال اول، متان 80 برابر بیشتر از دی اکسید کربن گرما را در جو می گیرد.

دستگاه های Zelp در بالای دهان گاوها جایگزین فیلتری می شوند که متان را به مونوکسیدکربن (مونوکسیدکربن) تبدیل می کند که برای جو زمین  کم خطر تر است. این ابتکار به شرکت های کشاورزی ، گوشت و لبنیات کمک می کند تا با کاهش اثر گلخانه ای از لحاظر اکولوژیک تمیزتر شوند.

این پوزه بند هنوز در حال ساخت است ، اما در حال حاضر شرکت غذایی Cargill که از جمله  متخصص تغذیه دام است ،از  سال 2022 آن را در زنجیره های خود در سراسر اروپا ارائه  خواهد داد. به گفته سازنده ، قیمت اولیه این ماسک برای یک گاو حدود 80 دلار خواهد بود. این دستگاه برای حیوانات تا حد ممکن مینیاتوری و راحت ساخته خواهد شد.

صنعت دامپروری جهان یکی از منابع کلیدی برای پخش گازهای گلخانه ای است که حدود 15 درصد از انتشار این گازها  را تشکیل می دهد. گاز متان که گاوها در طول زندگی تولید می کنند بسیار خطرناک تر از CO2 (دی اکسید کربن) است. در ماه آوریل ، شرکت اروپایی Mootral پیشنهاد تازه سازی تنفس و آروغ زدن گاو با مواد افزودنی حاوی سیر و مرکبات را ارائه داد.

Share: