01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اردوگاه جبالیا به شدت متراکم و فقیر است

آژانس امداد انسان‌دوستانه به فلسطینیان در سازمان ملل متحد – UNRWA – می‌گوید اردوگاه جبالیا در شمال غزه که امروز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت به لحاظ جمعیتی بسیار متراکم و فقیر است و «اکثر ساکنان آن محتاج کمک‌های انسان‌دوستانه» هستند.

این اردوگاه که مساحتی حدود یک کیلومتر مربع دارد حدود ۱۶۰ هزار پناهنده را در خود جای داده است و آن طور که تامارا رفاعی از UNRWA بی‌بی‌سی گفته این اردوگاه در سال ۱۹۴۸ با برپا کردن چند چادر برای آوارگان فلسطینی احداث شده است اما به تدریج تبدیل به یک شهراردوگاهی شده است.

خانم رفاعی می گوید سازمان ملل در ارودگاه جبالیا ۱۶ مدرسه دارد.

جبالیا در شمال شهر غزه، بزرگترین اردوگاه از هشت اردوگاه آوارگان فلسطینی در غزه است.

تا ژوئیه ۲۰۲۳، سازمان ملل بیش از ۱۱۶ هزار آواره فلسطینی ساکن این اردوگاه را سرشماری کرده بود.

آوارگان فلسطینی در پی جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل به تدریج در این اردوگاه اسکان داده شدند.

این اردوگاه یک منطقه کوچک با تراکم بالای جمعیت است که فقط ۱/۴ کیلومتر مربع وسعت دارد و عمدتا شامل ساختما‌ن‌های مسکونی است.

جبالیا دارای ۲۶ مدرسه در ۱۶ ساختمان آموزشی، یک مرکز توزیع مواد غذایی، دو مرکز بهداشت، یک کتابخانه و هفت حلقه چاه آب است.