از سال 85 تاکنون 10 هزار کارگر کارخانه‌هاى کود شيميايی ماکرو اخراج شده‌اند

عضو انجمن توليد کنندگان کود شيميايی ماکرو اعلام کرد: از سال 85 تا کنون 10 هزار نفر از کارگران کارخانه‌هاى توليد کود شميايی ماکرو اخراج شده‌اند.
محسن سيروس در گفتگو با خبرنگار ايلنا،‌ اظهار داشت: به علت بی برنامگي‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کود مورد نياز، کشاورزان طی پنج سال گذشته دچار بحران‌های متعددی شده‌اند.
به گفته او، کود يارانه‌ای کشاورزان به دست آن‌ها نمی رسد و به صورت قاچاق در کشورهايی از جمله عراق، پاکستان و افغانستان توزيع می شود.
او در ادامه واردات بی رويه کودهای شيميايی را طی هفت سال گذشته توسط دولت موجب ورشکستگی 300 کارخانه توليد کود شيميايی ماکرو اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در سال های 78 و 79 با برنامه ريزی دولت مقرر شد که با تخصيص اعتبار، کارخانه‌های توليد کود شيميايی راه اندازی شود اما به دليل عدم حمايت‌های دولت کارخانه های توليد کود شيميايی ورشکست شدند.
به گفته او، از سال 85 وزرای جهاد کشاوری قول همکاری دادند اما هيچ حمايتی توسط اين دو وزير صورت نگرفت.