اسامی ۶ تن از کارگران هفت تپه که امروز دستگیر شدند

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۱۱ نفر از کارگران هفت‌تپه که قرار بود فردا دوشنبه با نماینده گان کمیسیون اجتماعی مجلس  ملاقات کنند، در “عوارضی خرم‌آباد” امروز ۱۴ مهر توسط پلیس امنیت دستگیر شدند.
اسامی تعدادی از بازداشت شده گان عبارت است :

۱- محمد خنیفر
۲-امید آزادی
۳- مهدی داوودی
۴-جوادی کهنگی
۵-ابراهیم عباسی منجزی
۶-حسن جوادی کهنگی

Share: