اسماعیل گرامی

اسماعیل گرامی از پیشروان اعتراضات سراسری بازنشستگان ازسوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد

اسماعیل گرامی از پیشروان اعتراضات سراسری  بازنشستگان که به دلیل شرکت در تجمعات بازنشستگان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی بیش از دوماه پیش توسط قراگاه ثارالله سپاه در منزلش بازداشت گردیده بود، پس از بیش از دوماه بازداشت موقت، درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محاکمه شد و از سوی دادگاه انقلاب  مجموعا به ۵ سال زندان ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم گردید.

اسماعیل گرامی بازنشسته ۶۷ساله در شرایطی در زندان است که بیماری‌های زمینیه‌ای دارد. ایشان مانند هزاران همکار بازنشسته دیگر معترض در سال گذشته و سال جاری به علت شرایط سخت و اسفبار معیشتی در تهران و ده‌ها شهر کشور  دست به اعتراضات و تجمع اعتراضی زده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد حکم ظالمانه و ناعادلانه اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را قویا محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط این فعال بازنشسته زندانی می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: