کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران شرکت‌های پیمانکاری از ظهر روز شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ اعتصاب خود را آغاز کردند. این اعتصاب در حمایت از اعتراضات سراسری مردم و پرداخت نشدن حقوق ماهانه می‌باشد. کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان اعلام کردند که این اعتصاب تا روز یکشنبه اول آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. اعتصاب کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان بنا به فراخوان قبلی در روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ بود. آنها در این بیانیه ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران خواستار پایان دادن به ماشین سرکوب حاکمیت بر علیه مردم شده بودند.

همچنین کارگران ۷ شرکت پیمانکاری که در فاز ۲ مشغول به کار هستند نیز به اعتصاب پیوسته‌اند.

در زیر اطلاعیه شماره ۳ نفتگران آزادیخواه آبادان آمده است:

اطلاعیه شماره ۳ نفتگران آزادیخواه آبادان

نفتگران آزادیخواه آبادان

اطلاعیه شماره۳

به نام ایران – به نام آزادی

ادامه اعتصاب کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان

گروهی از کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران شرکت های پیمانی که از روز شنبه ۳۰ مهرماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و در حمایت از قیام سراسری مردم ایران دست به اعتصاب زده بودند، اعتصاب خود را تا روز یکشنبه اول آبان‌ماه ادامه می‌دهند.

نفتگران آزادیخواه آبادان

۳۰مهر ۱۴۰۱

این اطلاعیه در ادامه اطلاعیه شماره ۲ نفتگران آزادیخواه آبادان آمده است که در آن خبر اعتصاب در فاز ۲ پالایشگاه آبادان را داده بودند.