اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، روز جمعه ۲۵ مهر ماه ۹۹، اطلاعیه‌ای در اعتراض به تبعیض طبقاتی در پرداخت حقوق منتشر کردند.

متن اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز:

«متاسفانه در پرداختی حقوق شهریور ماه، تبعیض طبقاتی و کاشتن نهال فتنه و برگشت به دوران سرمایه داری، با اضافه کردن آیتم «متفرقه حق فنی» به بخش‌های تولیدی:

 مدیران ۳ میلیون تومان

 روئسا ۱ میلیون و ۷٠٠ هزار

 سرپرستان ۱ میلیون ۵٠٠ هزار

در فیش حقوقی استارت خورده و در تلاش هستند که پرسنل را رو در روی خود قرار داده، در حالی که مسئله بدی آب و هوا، با آن که تصویب شده مجلس شورای اسلامی بوده را با لابی‌گری آقای غمگین، مدیرکل اداره کار اهواز و آقای یوسفی، مدیرعامل شرکت منتفی نموده است.

همچنین در بخش دیگری مدیرعامل محترم اعلام می‌نمایند که اجرای چارت سازمانی برای کارگران بار مالی داشته، آقای یوسفی سوال اینجاست، شما تابع دستورات چه قشری از مافیای فولاد می‌باشید و این همه تفرقه و نفاق که سازمان‌دهنده آن افراد شیطان‌صفت، کنار دست شما و اجراکننده آن، افراد بی‌خردی هم‌چون نادی‌زاده و رکابی هستند؟

آقای یوسفی شما و دوستان بی‌کفایت شما به زودی زود باید پاسخگوی این مساله باشید و تمام عواقب آن گریبان‌گیر شما خواهد بود و به شما اخطار جدی داده می‌شود که آیتمی که برای افراد خاص در نظر گرفتید، برای کل پرسنل و بدون هیچ‌گونه فلسفه‌بافی اجرایی نمایید.

کلام آخر

اگر اجرای این آیتم بالا، برای شرکت و از نظر شخص شما بار مالی نداشته، پس نتیجه گرفته می‌شود، شما با قشر محترم کارگر سر جنگ داشته و دنبال برهم زدن آرامش شرکت بوده و ما به شما تازه به دوران رسیده اصفهانی اعلام می‌کنیم، در صورتی که امروز این آیتم برای دیگر پرسنل شرکت تصویب نشود هیچ‌گونه آرامشی را به چشم نخواهید دید.

لذا توصیه اکید به شما می‌کنیم از خواب زمستانی بیدار شوید، در غیر این صورت منتظر عواقب سرسختانه این نوع تفکر سرمایه‌داری خود باشید، زیرا این جا گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است.»

Share: