ویدئوهایی که از برخورد خشن نیروهای انتظامی، با سالمندان، زنان، دختران و جوانان در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است، در روزهای اخیر وهمزمان با ادامه اعتراضات مردمی، به خشم شمار زیادی از مردم دامن زده است.

شامگاه شنبه دوم مهر ماه، باز نشر ویدئویی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران در شهر شیراز با یک زن معترض، بازتاب وسیعی داشت.

در این ویدئو، در حالی که ماموران انتظامی با چند زن جوان درگیر شده بودند، یکی از آنان، توسط ماموران به عقب پرتاب شده و بر اساس صحنه‌های قابل مشاهده در این ویدئو، سر این زن، با جدول کنار خیابان برخورد می‌کند. 

انتشار این ویدئو خشم عمومی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت.