طی روزهای اخیر، سه دانشجو در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرهای بوشهر و مشهد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

هرانا،، روز دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱، دو دانشجو توسط نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شدند.

هویت این دانشجویان، صبا رایانی و لیلی حضرتی، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر توسط هرانا احراز شده است.

همزمان شورای صنفی دانشجویان کشور، روز جمعه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱، از بازداشت یک دانشجوی دیگر توسط نیروهای امنیتی در مشهد خبر داد.

براساس این گزارش، عباس گلشنی، دانشجوی معماری دانشگاه فردوسی مشهد ورودی ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

در رابطه با اعتراضات سراسری شهریور-مهر ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند. هرانا با انتشار گزارشی ۲۱۵ صفحه ای به بررسی آماری، تحلیل و جمع بندی از بیست روز نخست اعتراضات (۲۶ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۴۰۱) اختصاص داد. در گزارش مذکور علاوه بر تحلیل جغرافیایی و ارائه نقشه و نمودار، هویت ۲۰۰ جان باخته احتمالی از جمله ۱۸ کودک و نوجوان، برآورد از ۵۵۰۰ بازداشت شده به همراه هویت ۵۶۳ تن از شهروندان بازداشت شده، ۱۲۳ دانشجو و ۳۶ روزنامه نگار یا فعال عرصه خبر ارائه شده است. همچنین در کنار بخش های متعدد دیگر، مجموعه کاملی از ۶۹۸ گزارش ویدیویی راستی آزمایی شده به تفکیک زمان و موضوع در این گزارش لحاظ شده است. این گزارش اعتراضات در ۳۴۲ نقطه کشور در تمام استانهای کشور از جمله ۱۰۵ شهر و ۶۸ دانشگاه را بررسی کرده است.