طی روزهای اخیر، ۳ معلم در ارتباط با اعتراضات اخیر در شهرهای اردبیل، تاکستان و استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هرانا به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران، ۳ معلم در شهرهای مختلف بازداشت شدند.

هویت این معلمان ” غلامرضا اصغری، معلم بازنشسته‌ی ساکن استان اردبیل، اسماعیل خدایاری، معلم زبان انگلیسی منطقه خرمدشت، شهرستان تاکستان و پیروز نامی، دبیرکل کانال صنفی فرهنگیان استان خوزستان” عنوان شده است.

بازداشت آقایان، غلامرضا اصغری روز شنبه ۳۰ مهر، اسماعیل خدایاری، روز یکشنبه ۲۴ مهر و پیروز نامی، امروز یکشنبه ۱ آبان صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است آقای خدایاری تنها برای صحبت به نهاد احضار کننده دعوت شده بود، اما بعد از دعوت برای ایشان قرار بازداشت ۳۰ روزه صادر شده است.

لازم به ذکر است از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این معلمان اطلاعی در دست نیست.