مردم در محله‌های مختلف تهران و کرج با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به اعتراضات شبانه خود ادامه دادند. مردم تهران در میدان هروی، خیابان ولیعصر، پرند، امیر‌آباد و…. با دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای انزجار خود از سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت را ابراز داشتند. مردم در مهرشهر کرج در اعتراضات شبانه خود شعار «این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت» سر دادند. ماموران یگان ویژه و لباس شخصی در تعقیب افراد شعار دهنده بودند؛ اما بدلیل کثرت نقاط شعار دهنده کاری از پیش نبردند.

بیست و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم

ششمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در بیست و یکمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۲۱ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نقطه کیفی در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش‌آموزان است. بسیاری از مدارس در اعتصاب هستند و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. نیروهای سرکوبگر در این ۲۱ روز بشدت خسته و وارفته شده‌اند. آنها توان مقابله با این میزان اعتراضات هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان گستردگی را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.