سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او) تشکیلات مرکزی چهارده اتحادیه کارگری این کشور که کارگران را در بخشهای دولتی و خصوصی نمایندگی میکند و یک میلیون و چهار صد هزار عضو دارد از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کرد و از حکومت ایران خواست به سرکوب معترضین پایان دهد.

سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او) بشدت از مرگ مهسا امینی در پی وارد شدن جراحات در حین بازداشت توسط پلیس متاثر و نگرانی عمیق خود را نسبت به کاربرد این رویه اعلام می نماید. رژیم ایران باید به حقوق پایه ای شهروندان ایران احترام بگذارد و تضمین کند که کسانی که تحت هر نوع بازداشت هستند مورد خشونت و بدرفتاری قرار نگیرند.

ما در کنار همه سوگواران مرگ مهسا امینی ایستاده ایم و انتظار داریم که با تحقیقات مستقل به دلایل این مرگ رسیدگی شده و عاملان آن پاسخگو باشند.

علاوه بر این ما عمیقا در مورد گزارش های دریافت شده در مورد اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی و مرگ و میر مداوم در رابطه با اعتراضات جاری در سراسر ایران نگران هستیم. سازمان مرکزی کارگران سوئد بشدت به روش های بکار برده شده توسط رژیم ایران در برخورد با معترضان انتقاد دارد. آنچه که نگران کننده است گزارش هایی است که نشان میدهد نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی در مقابله با معترضان استفاده میکنند. اعتراضات کنونی به وضوح نشان میدهد که مردم ایران دیگر سرکوب زنان در کشور را نمی پذیرند.

اکنون وقت تغییر است. صدای زنان ایران باید شنیده شود.

سازمان مرکزی کارگران سوئد از رژیم ایران میخواهد که به خواست های برحق معترضان ترتیب اثر داده و به اجرای آنها به پیروی از موازین جهانی حقوق بشر سازمان ملل عمل نماید.

سوسانا گیدونسون، رئیس سازمان مرکزی کارگران سوئد