اعتراض بیش از ۵۰۰ نفر کارگر پتروشیمی رازی

 بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان پیمانکاری در پتروشیمی رازی در اعتراض به اختلاف پاداش بین پیمانکار و نیروهای رسمی اعتراض کرده اند. اختلاف در واریز پاداش تولید بین نیروهای پیمانکاری و رسمی حدود ۱۰ میلیون تومان است. 

کارگران پتروشیمی رازی در ماهشهر از جمله واحدهای اعتصابی در موج اخیر اعتصاب در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است و یکی از مطالبات اصلی این کارگران که سه شنبه گذشته ۱۴ مردادماه اعلام شد «رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا  بین کارگران رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکاری» بوده است.

Share: