اعتراض تشکل های کارگری به شلاق زدن داود رفیعی

pastedGraphic.png

سندیکایکارگرانشرکتواحد با انتشار اعلامیه ی شلاق زدن داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو را محکوم کرد. در این اطلاعیه آمده است:

داود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو در سال ۹۱ به دلیل فعالیت صنفی از کار اخراج شده است و سال‌هاست که با شکایت در مراجع ذی‌صلاح برای بازگشت بکار پیگیری می‌کند، اما فریادش به جایی نرسیده است. ایشان بارها در مقابل وزارت‌کار با پلاکارد ایستاده بود اما هیچ مقام مسئولی به خواسته بحق‌اش رسیدگی نکرد و با توصیه نهادهای امنیتی بازداشت و به اتهام توهین به وزیر کار به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و متاسفانه این حکم قرون وسطایی اجراء و به ایشان شلاق زده شد.

رفیعی از بازداشت شدگان روز کارگر در سال ۹۸ می‌باشد وی همچنین چند بار در اعتراضاتی که نسبت به اخراج از کار داشته، بازداشت شده است.

متاسفانه این اولین باری نیست که پاسخ حق خواهی و مطالبه گری کارگران را با شلاق و زندان و تهدید و اذیت و آزار پاسخ می‌دهند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احکام قرون وسطی شلاق برای کارگران زحمت کش و حق‌خواه را شدیدا محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد با شلاق و زندان و اخراج و دیگر انواع فشار علیه فعالین کارگری و کارگران آگاه و پیشرو، هرگز نمی‌توانید صدای اعتراضات کارگران را خاموش کنید.

بار دیگر شلاق توحش سرمایه بر پیکر کارگران!

کمیتههماهنگیبرایکمکبهایجادتشکل‌هایکارگری هم در بیانیه ای که به این مناسبت انتشار داده نوشته است:

داوود رفیعی کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو که برای پیگیری وضعیت خود به دادسرا مراجعه کرده بود، بدون اطلاع قبلی و بدون این که حکم‌ قطعی ای در این باره وجود داشته باشد، به ناگهان توسط ماموران اجرای احکام قوه قضاییه، هفتاد و چهار ضربه شلاق خورد.

وی که به دلیل اعتراض برای احقاق حقوق حقه خود و سایر همکاران در شرکت پارس خودرو اخراج شده بود، در فروردین ماه سال ۹۷ در اعتراض به اخراج خود مقابل وزارت کار دست به اعتصاب غذا زده و پس از سه روز با وعده رسیدگی به مطالباتش از اعتصاب غذا دست کشید. وی در ۲۳ اردیبهشت ۹۷، هنگامی که برای پیگیری مطالباتش به وزارت کار مراجعه کرده بود و قصد داشت پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیونی وزیر کار را افشا کند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد ماه همان سال با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. این کارگر شریف و حق طلب به جرم افشای پیشنهاد رشوه وزیر کار و باشکایت او محکوم به شلاق شد.

از آنجایی که اخیرا دستگاه قضایی، وثیقه گذار را تحت فشار قرار داده ، داوود رفیعی به منظور پیگیری به دادسرا مراجعه نمود که وحشیانه شلاق خورد.

پیش تر نیز ما شاهد اجرای چنین احکام وحشیانه و قرون وسطایی در مورد کارگران بوده ایم. صدور واجرای چنین احکامی هدفی جز تحقیر کارگران و ایجاد ترس و برقراری فضای خفقان وسکوت به منظور عقب راندن اعتراضات کارگران ندارد. هرضربه شلاق بر پیکر یک کارگر در واقع هشداری به کل طبقه کارگرایران است.

سرمایه داری برای سرکوب کارگران از امکانات وسیع حقوقی، پلیس، رسانه و…برخورداراست و کارگران برای عقب راندن حافظان و مدافعان سرمایه راهی جز اتحاد و همبستگی و تکیه بر نیروی جمعی و شورایی خود ندارند.

ما ضمن محکوم نمودن احکام وحشیانه و بازداشت و شلاق این کارگر شجاع و مبارز، خواهان لغو و برچیدن این قبیل احکام ضدکارگری و ضدانسانی بوده و بار دیگر تاکید می کنیم که چنین شیوه‌هایی به هیچ وجه قادر نخواهد بود جنبش اعتراضی کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی را که برای بهبود شرایط کار و زندگی خود و همکاران و از میان برداشتن فقر و فلاکت در جامعه تلاش و مبارزه می کنند به عقب نشینی وادار کرده، آن ها را به سکوت و خاموشی بکشاند.

Share: