اعتراض جوانان بومی روستای شهرویی

اعتراض جوانان بومی روستای شهرویی نسبت به استخدام غیربومی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از جوانان این منطقه بیکار هستند.

روستای شهرویی از توابع بهبهان می‌باشد که با وجود نزدیکی آن به پالایشگاه بیدبلند، اما جوانان این روستا بیکار هستند و پالایشگاه، اغلب نیروهای غیربومی را استخدام می‌کند.

جوانان روستای شهرویی که نسبت به استخدام و جذب نیروهای غیربومی معترض هستند، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۹۹، با مراجعه به ورودی پالایشگاه بیدبلند، خواستار پاسخگویی مقامات آن شدند.

pastedGraphic.png

اعتراض جوانان بومی روستای شهرویی

جوانان می‌گویند:‌ «بایستی جوانان بومی در اولویت جذب و استخدام در صنایع پالایشگاهی و نفت و گاز باشند، وقتی بومی‌ها این منطقه بیکار هستند، چرا از غیربومی‌ها استخدام و جذب می‌شوند؟»

آنها در ادامه می‌گویند:‌ «وجود پالایشگاه بیدبلند در نزدیکی این روستا، باید برای مردم منطقه نعمت باشد و بیکاری را در روستاهای اطراف آن از بین ببرد، در حالی که در شرایط کنونی از وضعیت موجود ناراضی هستیم.»

در اعتراض جوانان بومی روستای شهرویی که در برابر ورودی پالایشگاه صورت گرفت، آنها دست‌نوشته‌هایی به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود: «ما اغتشاش‌گر نیستم، جویای کاریم.»

لازم به یادآوری است که طی مدت اخیر در پارس جنوبی مصوباتی در ارتباط با لزوم جذب بومی‌ها و در اولویت قرار گرفتن آنها صادر شده است، اما به نظر می‌رسد این گونه مصوبات بایستی در تمام مناطق نفتی و پالایشگاهی کشور در دستور کار قرار بگیرد.

یکی از جوانان شهرویی، ضمن تاکید بر این که اشتغال در صنایع محلی، حق مردم بومی این مناطق است، می‌گوید: «ما جوانان شهرویی نبایستی برای کار آواره شهرها و استان‌های دیگر باشیم، در صورتی که پالایشگاه در منطقه خودمان قرار دارد.

Share: