ساکنان قروه بدلیل تصرف زمین‌های کشاورزی‌شان جهت ساخت کارخانه دست به اعتراض زدند

تعدادی از ساکنان قروه با تجمع در محل ساخت یک کارخانه جدید در منطقه‌شان دست به اعتراض زدند. این کارخانه قرار است در منطقه‌ای که زمین‌های کشاورزی آنان قرار دارد، ساخته شود.

ساکنان قروه که روز چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در این منطقه جمع شده بودند، می‌گویند:

«تأسیس این کارخانجات نه تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسد که تنها زمین‌های کشاورزی ما را به نابودی می‌کشد.  کارخانه فولاد زاگرس را در این منطقه ساختند و میزان زیادی از زمین‌های کشاورزی ما تبدیل شد. اما این کارخانه در سال ۹۲ تعطیل گردید. علت تعطیلی را هم به صرفه نبودن فعالیت این کارخانه اعلام کردند و نزدیک به ۴۰۰ نفر را به طور مستقیم بیکار نمودند.»

چرا کارخانه‌های قبلی که شروع به ساخت کردند متوقف شده است؟

یکی دیگر از ساکنان قروه گفت:

«در سال ۹۸ نیز محمد شریعتمداری، وزیر کار سابق به این منطقه آمد. او نیز کلنگ تأسیس یک کارخانه جدید را در یک منطقه لم‌یزرع زد. مردم هم از این امر استقبال کردند که برایشان شغل ایجاد خواهد شد. اما فعالیت‌های ساخت این کارخانه بعد از چندماه متوقف شد. علت این توقف‌ها و کلنگ‌زنی‌ها چیست؟»

مردم معترض ساکن قروه به نمونه دیگری از روند نابودی زمین‌های کشاورزی‌شان با بهانه ساخت کارخانه اشاره کردند. آنها گفتند که سال ۹۹ نیز ساخت کارخانه دیگری را روی قسمتی از زمین‌های کشاورزی این منطقه آغاز کردند.  به مردم قول‌های زیادی دادند که شغل ایجاد کرده و بیکاری را در این منطقه برطرف خواهند کرد. اما نه تنها هیچ کاری در این زمینه پیش نبردند که فقط میزان زیادی از زمین‌های کشاورزی این منطقه را نابود کردند.

گندم‌های کاشته شده ساکنان قروه را با لودر نابود کردند

مردم معترضی که در محل احداث کارخانه جدید جمع شده بودند، به روند قضایی و اقدامات مخرب صورت گرفته قبلی اشاره کردند. تعدادی از مردم معترض اشاره کردند: «متولیان ساخت کارخانه با پارتی‌بازی و رانت از منابع طبیعی اجازه و سند گرفتند که در این منطقه کارخانه تأسیس کنند. اما با شکایت اهالی منطقه و اعتراضاتی که در همین رابطه انجام شد، این سندها در دادگاه سنندج باطل شدند. اما باز دیدیم لودرها آمدند. کسانی که می‌خواستند کارخانه را بسازند، حتی بعد از ابطال سندهای‌شان دست از اقدامات‌شان بر نداشتند و لودرهای‌شان را به منطقه فرستادند. آنها جلوی چشمان ما و کشاورزانی که با خون دل گندم کاشته بودند و سبز شده بود را با لودر نابود کردند. لودر را زیر گندم‌ها انداخته و آن‌ها را با خاک یکسان کردند.»

ساکنان قروه ادامه دادند که اگر واقعا قصد دارند که یک کارخانه صنعتی در این منطقه راه بیندازند، چرا همان کارخانه فولاد زاگرس را احیا نمی‌کنند؟ مکانی که کارخانه فولاد زاگرس دارد بهترین موقعیت را دارا می‌باشد. چرا برای احداث کارخانه قصد دارند زمین‌های کشاورزی دیگری را نابود کنند؟ کشاورزان و اهالی منطقه می‌گویند ساخت کارخانه بهانه‌ای از طرف برخی دست‌اندرکاران است که می‌خواهند با این بهانه زمین‌های کشاورزی را از دست کشاورزان در بیاورند.