سرایداران و خدمتگزاران مدارس از کاهش یک میلیون تومان از حقوق‌شان در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ خبر دادند.

به گفته آنها احکام جدید حقوقی سال ۱۴۰۱ هنوز صادر نشده است. معلوم نیست این رقم بر اساس کدام قانون از حقوق آنها کم شده است. حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش جزو پایین‌ترین حقوق در این وزارتخانه است. حقوقی که با وجود اعتراضات گسترده سال گذشته آنها، تنها به افزایش مبلغ یک میلیون تومان به عنوان کمک هزینه معیشتی انجامید. این موضوع در پایان روزهای اسفند کام سرایداران و خدمتگزاران مدارس را تلخ کرد.

یکی از سرایداران در این باره می‌گوید: «وقتی که پایان فروردین، حقوق‌ها را واریز کردند، شوکه شدیم. چرا که یک میلیون تومانی که قرار بود به‌عنوان اضافه کار به حساب ما واریز شود، حذف شده بود.»

به گفته وی این موضوع در حالی است که هنوز احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ صادر نشده است.

این نیروی خدمتگزار ادامه می‌دهد: «از نیمه سال گذشته، پرداخت اضافه کاری به حقوق سرایداران و خدمتگزاران مدارس شروع شد و این پرداخت در شرایطی اضافه شد که نیروهای خدمتگزار آموزش و پرورش از کمترین حقوق در این وزارتخانه برخوردارند. اینکه حقوق سرایداران و خدمتگزاران مدارس باید سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد بر اساس چه قانونی است؟»

وی در ادامه گفت: «به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردیم و آنها گفتند که هیچ‌یک از نیروهای اداری در فروردین اضافه کاری نمی‌گیرند. درحالیکه ما سرایداران در ۱۵ روز تعطیلی عید نیز در مدارس در حال خدمت بودیم؟ مگر ما مرخصی می‌رویم؟ از سوی دیگر در فروردین بازگشایی مدارس را داشتیم و باید مدارس را هر روز تمیز کرده، ضدعفونی، گندزدایی کنیم.»

وی تصریح کرد: «نکته مهم این است که ما روی این اضافه کار حساب کرده بودیم و وام گرفته بودیم. اگر می‌خواستند پرداخت نکنند باید از قبل اطلاع‌رسانی می‌کردند. واقعا در مضیقه افتادیم.»

کاهش حقوق فروردین‌ماه سرایداران و خدمتگزاران مدارس و وعده پرداخت از ماه اردیبهشت

سعه منابع وزارت آموزش و پرورش وعده داد که اضافه‌کاری از ماه اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

وی علت پرداخت نشدن اضافه کاری فروردین را همچون گذشته محدودیت در تخصیص اعتبار اعلام کرد.

در وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر ۶۰ هزار نیروی خدماتی و سرایدار فعالیت می‌کنند.

یادآوری می‌شود که سرایداران و خدمتگزاران مدارس طی سال گذشته بارها در اعتراض به حقوق‌های ناچیز دست به اعتراض زده‌اند.