سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از حذف مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران این شرکت خبر داد. این سندیکا درباره این عمل ضدکارگری این شرکت می‌نویسد: «در ادامه حذف سازمان یافته و زنجیره‌ای مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران شرکت واحد، مدیریت شرکت واحد این‌بار با سوءاستفاده از نزدیکی روز عید فطر و روز  جهانی کارگر، شارژ  کارت اعتباری کارگران ویژه روز جهانی کارگر را حذف کرده است.»

در ادامه آمده است: «سال گذشته کارت اعتباری کارگران به‌مناسبت روز جهانی کارگر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد. این مبلغ برای امسال می‌بایست افزایش هم می‌یافت.»

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خطاب به کارگران اعلام می‌کند، برای جلوگیری از روند حذف مزایا توسط مدیریت، تنها راه اتحاد و همبستگی حداکثری کارگران در سندیکا و برگزاری مداوم اعتراضات جمعی می‌باشد. همچنان که اتحاد و همبستگی کارگران و پیوستن به سندیکا در سال ۱۳۸۴ و برگزاری اعتراضات و اعتصابات، با قدرت جمعی خود افزایش حقوق و پرداخت مزایای متعدد را رقم زدیم.

این سندیکا در پاسخ به هشدار مدیریت شرکت واحد می‌افزاید: «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به حذف مزایای نقدی و غیرنقدی کارگران، به مدیریت شرکت واحد هشدار می‌دهد و خواهان تغییر روند فعلی و برقراری تمامی مزایای کارگران می‌باشد.»

سال گذشته اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و شماری از رانندگان از سوی پلیس امنیت تهران احضار و تهدید شدند.

اما بسیاری از کارگران در پاسخ به تلفن پلیس اعلام کرده‌اند، آنها طبق قانون نمی‌توانند کسی را احضار کنند. طبق قانون مقام قضایی باید به‌صورت مکتوب احضاریه برای نفرات ارسال کنند. تعدادی از کارگران هم که به مرکز پلیس مراجعه کرده‌اند، با تهدید مقامات برای شرکت نکردن در این اعتراض مواجه شده‌اند.