01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اعتراض صنفی کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان 

صبح امروز جمعه ۲۶ آبان جمع کثیری از کارکنان شریف شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیات لاوان با تجمع خود خواستار رسیدگی عاجل به مطالبات به حق خود شدند. که در ذیل به اختصار می آید.

حذف محدودیت حق سنوات 

سقف حقوق و تفکیک اقماری برابر است با بی انگیزگی و نام امیدی کارکنان 

کار در مناطق عملیاتی سقف ندارد

تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی مساوی است با ایجاد تفرقه، تحقیر کارکنان و توهین به آنها

پرداخت کامل سنوات بازنشستگی مطابق با سالهای خدمت

سقف حقوق، بی منطق و ناعادلانه است.

اصلی ترین سختی کار در مناطق عملیاتی دوری از خانواده و زندگی عادی است.

عدم ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سایر صندوق های ورشکسته بازنشستگی 

حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی 

عودت کسورات مازاد مالیات

استقلال کامل صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

اجرای کامل مفاد ماده ۱۰

پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران

گروه اتحاد بازنشستگان