اعتراض فعالان کارگری به پایین بودن مبلغ هزینه مسکن کارگران و نگرانی نسبت به دستمزد سال ۹۹

فعالان کارگری نسبت به پایین بودن مبلغی که به هزینه مسکن کارگران اختصاص داده شده است، معترضند. آنها هزینه مسکن کارگران را بسیار پایین‌تر از پول اجاره یک اتاق می‌دانند. اکنون شورای عالی کار از سوی کارگران زیر فشار است تا «دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن نوسانات احتمالی و تغییر نرخ برخی اقلام تأثیرگذار در معیشت کارگران تعیین کند.»

یکی از این فعالان کارگری با تاکید بر «ضرورت افزایش بن خواربار و حق مسکن کارگران در سال آینده»، گفته است: «رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که امروز پول اجاره یک اتاق هم نمی‌شود. بن خواربار هم به قدری ناچیز است که با آن جز چند قلم کالا نمی توان خریداری کرد.»

اکنون که زمزمه‌های تعیین دستمزد سال آینده خورشیدی شنیده می‌شود، هادی ابوی در ادامه گفته‌های خود می‌افزاید:‌ «اگر پایه حقوق کارگران به شکل منطقی و واقعی افزایش پیدا کند نیازی به تصویب بن خواربار در شورای عالی کار یا حق مسکن در هیأت دولت نداریم. ما باید برای کارگران که بدنه تولید مملکت هستند، زندگی توأم با کرامت فراهم کنیم و در شأن آنها نیست که با چنین ارقام و اعدادی زندگی کنند.»

تعیین دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و دیگر پارامترهای موثر بر آن

با توجه به نقش مولفه‌های غیر قابل پیش‌بینی در افزایش نرخ تورم که در ساختار متزلزل اقتصادی ایران هر ساله روندی افزایش هم دارد، او خاطرنشان می‌کند: «همه ساله بر مبنای نرخ تورم ماه‌های آخر، دستمزد سال بعد را تعیین می‌کنیم بدون آنکه اتفاقات و شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کنیم. آیا امسال می‌دانستیم که نرخ بنزین تغییر می‌کند؟ این موضوع هزینه دیگری را به سبد معیشت کارگران تحمیل کرد.»

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز، تغییر نرخ بنزین، شرایط اقتصاد، سبد معیشت خانوار، خط فقر، نرخ تورم و تعاملات سیاسی، خواستار لحاظ آنها در تعیین دستمزد سال ۹۹ شده است.

سال گذشته (۹۷) هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار، ۳میلیون و ۷۶۰هزار تومان تعیین شد؛ اما شورای عالی کار با نادیده گرفتن این رقم، حداقل دستمزد ۹۸ کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اعلام کرد. این موضوع، اعتراض فعالان کارگری را در پی داشت.

Share: