اعتراض معلمان و فعالان صنفی نسبت به احکام ظالمانه علیه معلمان در نامه سرگشاده به رئیسی

شمار زیادی از معلمان و فعالان صنفی به امنیتی شدن اتهامات علیه معلمان و فعالان صنفی و صدور احکام «ظالمانه» در مورد آن‌ها در دادگاه‌های غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه اعتراض کردند.

بیش از ۱۳۰ تن از معلمان و فعالان صنفی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار اعاده دادرسی در مورد احکام صادره علیه معلمان و فعالان صنفی شدند. در این نامه آمده است:‌

«ما امضاکنندگان این نامه همچون قاطبه معلمان معتقدیم احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان تاکنون در یک روند دادرسی ناعادلانه صادر شده و این احکام را ظالمانه و غیر قانونی می‌دانیم به‌طوری که آزادی معلمان زندانی یک مطالبه غیرقابل معامله برای جنبش معلمان ایران است».

امضاکنندگان همچنین از «امنیتی» اعلام‌شدن اتهام فعالان صنفی انتقاد کرده و تاکید کرده‌اند که دادگاه فعالان صنفی باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود:

«عزیزان ما در حالی بخاطر فعالیت صنفی و آموزشی قانونی و مسالمت‌آمیز و دفاع از حق تحصیل رایگان و عادلانه کودکان در زندان هستند که برخی دزدان و اختلاس‌گران که امنیت جامعه را بر هم زده‌اند، آزاد و بر مسند قدرت‌اند؛ اما ضابطان قضایی اتهام فـعالان صنفی معلمان را بصورت غیرقانونی، امنیتی اعلام می‌کنند تا مانع از برگزاری دادگاه علنی و دادرسی عادلانه شوند».

معلمان و فـعالان صنفی نوشته‌اند: «از آنجا که نامه نگاری با شما در روند اداری مشمول مرور زمان می شود، لذا این نامه را بطور سرگشاده منتشر می‌نماییم تا عیار راستی و صداقت شما بر همگان آشکار شود.»

Share: