اعتراض و اعتصاب کارگران در شهرهای مختلف نسبت به عقب افتادن مطالبات مزدی

روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹ اعتراض و اعتصاب کارگران در شهرهای دهلران، گچساران و هویزه در اعتراض به عقب افتادن مطالبات مزدی برگزار شد.

اعتراض کارگران شرکت سیمان دهلران

جمعی از کارگران شرکت سیمان دهلران، روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود، در برابر درب این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض سیمان دهلران که دارای ۴ تا ۵ ماه دستمزد عقب‌افتاده میباشند، در این باره می‌گویند: «کارفرما به بهانه نبود نقدینگی و تحریمها از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می‌کند و کارگران را تهدید کرده است که در صورت ادامه اعتراضات از کار اخراج خواهند شد.»

اعتصاب و راهپیمایی کارگران پتروشیمی گچساران

روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، جمعی از کارگران پتروشیمی گچساران، در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب‌افتاده خود، دست از کار کشیده و در محوطه شرکت راهپیمایی کردند.

به گفته یکی از معترضین حاضر در این تجمع اعتراضی، کارگران پتروشیمی گچساران ۴ ماه حقوق عقب‌افتاده دارند که از بابت عدم رسیدگی به مطالباتشان، پیش از این نیز تجمعاتی اعتراضی برگزار کردهاند.»

وی همچنین افزود: «علاوه بر این، بخش قابل توجهی از کارگران از نقاط دیگر برای کار به این شرکت آمده و به صورت جمعی در شهرک صنعتی چهاربیشه در کانکس‌های کوچک و غیربهداشتی زندگی می‌کنند؛ به همین دلیل ابتلا به کرونا در میان کارگران بالا است و کارگران نگران هستند در سفر به مناطق زندگی خود ویروس را به خانواده‌هایشان منتقل کنند.»

اعتـصاب کـارگران شرکت آب تابان

بیش از۲۰۰ کارگر شرکت آب تابان در منطقه جفیر هویزه، واقع در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده خود دست از کار کشیدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، پیمانکار شرکت اخراج شده و کارگران مدت دو ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند و وضعیت قرارداد کاری آن‌ها نیز در ابهام قرار دارد.

کارگران این شرکت در مرداد ماه ۹۹ نیز برای مطالبات خود اعتصاب کردند که یکی از خواسته‌‌های اصلی کارگران پرداخت به موقع دستمزدها می‌باشد.

Share: