اعتراضات مردمی در چهلم جان باختگان – يکشنبه 4 دی

تهران، اعتصاب و اعتراض نزديک به 600 نفر کارگران شرکت اخوان واقع در پاکدشت؛ شهرک صنعتی عباس آباد. شهرک صنعتی عباس آباد تولید کننده لوازم خانگی – گاز – هود – سینگ – فر می باشد – ۴ دی ماه