اعتراض پرستاران تأمین اجتماعی به تفاوت دستمزدها / حقوق پرستاران زیر خط فقر است

ایلنا، پرستاران تامین اجتماعی در مقابل این سازمان تجمع کرده و خواستار یکسان‌سازی حقوقشان با پرستاران علوم پزشکی شدند زیرا که حقوق علوم‌پزشکی‌ها بر اساس سوابق کاری یکسان تا دو برابر کادر تامین اجتماعی است.

بر این اساس، پرستاران تامین اجتماعی خواهان برقراری فوق‌العاده ویژه برای خود همانند کادر درمان علوم پزشکی هستند اما به گفته آنها به دلیل اینکه سازمان تامین اجتماعی از سال ۸۶ احکام فوق العاده جذب را از حکم حقوقی خارج کرد، آیتم‌های فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده خاص امکان اعمال را ندارند.

پرستاران تامین اجتماعی حاضر در این تجمع اعلام کردند که حقوق آنها زیر خط فقر قرار دارد و سازمان باید برای ترمیم آن، آستین بالا بزند؛ بویژه اینکه پرستاران درگیر «پیک پنجم کرونا» هستند.

Share: