مدیران ابنیه راه آهن لرستان به بهانه نداشتن بودجه مزایای کارگران را پرداخت نمی‌کنند؛ اما برای خود پاداش‌ها تا ۴۰ میلیونی تصویب می‌کنند

کارگران و کارکنان ابنیه راه آهن لرستان نسبت به پرداخت نشدن مزایای شغلی خود اعتراض دارند. این مزایا شامل معوقات حقوقی و مزایای پول غذا و نوبت کاری است. پرداخت این مزایا از طرف امور مالی نواحی راه‌ آهن متوقف شده است. این در حالی است که به همه مدیران شرکت و اطرافیان آنها پاداش‌های کلانی پرداخت شده است. به گفته کارگران ابنیه راه آهن لرستان، معینی و سایر اعضای هیات مدیره پاداش‌هایی از ۵ تا ۴۰ میلیون تومان گرفته‌اند. اما همین افراد زمان پرداخت معوقات کارگران بهانه نداشتن بودجه را می‌آورند.

پیش از این نیز کارگران خطوط ابنیه زاگرس که شامل راه آهن لرستان نیز می‌شود، به افزایش نیافتن حقوق در سال جاری اعتراض کردند. کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن که مربوط به نواحی لرستان و زاگرس بودند، به‌ عدم افزایش حقوق خود در سال جاری اعتراض کردند. به گفته کارگران، کارفرما و مقامات راه‌آهن جلوی پرداخت اضافه حقوق آنها را گرفته و دستور داده‌ بودند به کارگران تنها حقوق سال قبل پرداخت شود. کارگران اظهار داشته بودند، دستمزد دریافتی آنها در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری حتی کمتر از دریافتی آنها در اسفندماه ۱۴۰۰ می‌باشد.

تبعیت نکردن مقامات راه آهن از مصوبه شورایعالی کار

با توجه به تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار، همه کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند. اما مقامات راه‌آهن از این قانون تبعیت نمی‌کنند و می‌گویند امکان افزایش حقوق کارگران را ندارند.

دستمزد کارگران خطوط ابنیه زاگرس و راه آهن لرستان که به عنوان نگهدارنده و تعمیرکار مشغول بکار هستند، با داشتن دو فرزند به کمتر از ۵ میلیون تومان می‌رسد. با نادیده گرفتن مصوبه مزدی شورایعالی کار، این حقوق حتی به نصف زیر خط فقر هم نخواهد رسید.

پرداخت نکردن اضافه حقوق توسط کارفرما باعث فرو رفتن بیشتر آنها در زیرخط فقر خواهد شد. ضایع شدن حقوق و مزایای کارگران زمینه‌ساز اعتراضات آنها خواهد بود. اعتراضاتی که با پیوند با اعتراضات سایر اقشار به تغییرات اساسی در ساختار حاکمیت خواهد انجامید.