کارکنان بانک ملی در داخل شعبات این بانک تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارکنان بانک ملی با در دست داشتن نوشته‌هایی، خواسته‌های خود را اعلام کردند. این کارکنان، خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت معیشتی خود و پاسخگویی مشخص مسئولین شدند. آنها همچنین خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی با کارکنان بانک مرکزی‌ می‌باشند.‌ آنها همچنین خواستار رفع تبعیض بین کارکنان بانک ملی و سایر کارمندان دولت شدند.

این اعتراضات در پی مصوبه چالش برانگیز دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق پرسنل بانک‌های دولتی می‌باشد. بانک‌های دولتی شامل ملی، سپه و کشاورزی است که تنها ۱۰ درصد به حقوق آنها افزوده شده است. این در حالی است که حقوق کارکنان بانک‌های غیردولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است. بانک‌های غیردولتی شامل ملت، صادرات، تجارت و دیگر بانک‌های خصوصی می‌شود.

مهم‌تر اینکه بانک مرکزی با حمایت لابی های قدرت سال‌ها قبل حساب خود را از دولت جدا کرده است. در حال حاضر سطح حقوق کارکنان بانک مرکزی بسیار بالاتر از سایر بانک‌ها می‌باشد. این تبعیض زمینه اعتراض کارکنان بانک ملی را فراهم کرده است.

اعتراض کارکنان شاغل و بازنشسته بانک‌ها

کارکنان شاغل و بازنشسته بانک‌ها در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی بارها تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. دولت رئیسی تلاش می‌کند، اضافه شدن حقوق کارمندان دولت را علت افزایش تورم قلمداد کند. اما واقعیت این است که تورم اقتصادی در کشور محصول رانت و لابی سران حکومت، ناکارآمدی در بودجه‌ریزی دولت و نبود نظارت کافی بر شبکه بانکی است. سیاست‌گذاری‌های عقب‌مانده و مبتنی بر چپاول ثروت‌های عمومی برای بمب‌سازی و تروریسم اقتصاد کشور را به این وضعیت کشانده است.

واقعیت این است، سران حکومت همه امکانات را برای رفاه خود بهر طریق فراهم کرده‌اند. این مردم هستند که روزانه به دلیل تورم افسارگسیخته که در بالا اشاره شد فقیرتر می‌شوند. نتیجه ثروتمند‌تر شدن هریک از سران حکومت و وابستگان آنها فقیرتر شدن ده‌ها هزار نفر از مردم ایران است.

مردم ایران بخوبی دریافته‌اند، علت فقر و تورم در کشور چیست. هراس سران حکومت هم از بالا گرفتن اعتراض لشگر گرسنگان و بیکاران است. دهک‌های پایین جامعه هر روز به قعر خط فقر می‌روند. شکاف طبقاتی به گسست طبقاتی تبدیل شده است. اقتصاددانان فاصله طبقاتی در هر جامعه را نشان از یک آتشفشان پنهان می‌دانند. آتشفشانی که هر آن ممکن است با انفجار و به حرکت درآمدن بنیان این حکومت را در خود نابود کند.