اعتراض کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیض

اعتراض کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان در حالی رسانه‌ای می‌شود که نسبت به عدم اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل معترض و خواستار برطرف شدن تبعیض میان کارکنان این شرکت شدند.

کارکنان شرکتی مخابرات منطقه خوزستان نسبت به شرایط موجود اعتراض دارند، این در حالی است که گویا تعدادی از آنها توانسته‌اند با ارائه شکایت به اداره کار، به نفع خود رای بگیرند.

اما این موضوع مشکلی تاکنون از کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان حل نکرده است، چرا که انتظار دارند براساس آرایی که گرفته‌اند، بایستی تبعیض از میان برداشته شود و طرح طبقه‌بندی کامل و مطلوبی برای کارکنان پیمانکاری‌های مخابرات خوزستان اجرا شود.

کارکنان شرکتی مخابرات نگران آن هستند که این آرا مورد قبول واقع نشود و نتوانند به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.

کـارکنان می‌گویند: «ما کـارکنان شرکتی مخابرات خوزستان نسبت به تبعیض و بی‌عدالتی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدی که دریافت می‌کنیم نصف حقوق کـارکنان رسمی است و از مدیر اداره کار استان خوزستان می‌خواهیم مسیر رسیدن کـارکنان شرکتی مخابرات را جهت رسیدن به حق و حقوق‌شان هموار سازد.

آنها از سایر مسئولان استانی نیز خواسته‌اند تا در این باره کمک کرده تا پس از سالیان طعم عدالت را دیده و از تبعیض خلاص شوند.

کـارکنان شرکتی مخابرات خوزستان طی سال جاری که آخرین روزهای خود را می‌گذراند، بارها دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار اجرای کامل و بدون نقص طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده‌اند.

خواسته‌های به حق این کارگران، رفع تبعیض، اجرای طرح ‌طبقه‌بندی مشاغل، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکار، بهره‌وری از مزایای مزدی همسان با کارکنان رسمی و افزایش حقوق و مزایای مزدی می‌باشد.

Share: