اعتراض کارگران آذرآب اراک با بستن مجدد مسیر ریل آهن و اعتراض کارگران شهرداری تهران

تداوم اعتراض کارگران آذرآب اراک

کارگران معترض این مرکز تولیدی روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۹۸، بار دیگر به خیابان‌ها آمده و خواستار پیگیری و رسیدگی به خواسته‌های‌شان شدند.

اعتراض کارگران آذرآب اراک با راهپیمایی در سطح شهر و سردادن شعارهای اعتراضی همراه بود. آنها در اعتراض به حقوق‌های عقب‌افتاده خود و روشن‌نشدن تکلیف مالکیت این کارخانه، بار دیگر مسیر ریل‌ راه آهن سراسری را در اراک بستند.

در جریان این تجمع، استاندار مرکزی، در تجمع کارگران حاضر شد و به آنها وعده داد در روزهای آینده کلیه مطالبات آنان پرداخت خواهد شد.

سلسله اعتراضات این کارگران باعث شد تا هفته پیش بخشی از حقوق‌ عقب‌افتاده‌‌شان را دریافت کنند؛ ولی هنوز دستمزد شهریورماه‌ به آنها پرداخت نشده است. لازم به یادآوری است که چندی ‌پیش نیز بسته‌ شدن ریل‌ راه‌آهن سراسری از سوی کارگران معترض کارخانه هپکوی اراک، به درگیری با پلیس و دست‌گیری برخی معترضان انجامید.

کارگران کارخانه آذرآب اراک در روزهای گذشته ازجمله سه‌شنبه نیز در اعتراض به مشکلات خود و وضعیت مالکیت این شرکت در پی خصوصی‌سازی و همچنین بی‌توجهی مدیران کارخانه در پرداخت مطالبات پرداخت نشده خود، تجمع های اعتراضی متعددی برگزار کرده بودند؛ ولی تاکنون کسی پاسخگوی آنها نبوده است.

اعتراض کارگران پیمانی شهرداری تهران

pastedGraphic.png

در خبری دیگر آمده است که شماری از کارگران پیمانی شهرداری تهران روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۹۸، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات پرداخت نشده خود مقابل ساختمان شورای این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران، روز سه شنبه ۲۳ مهرماه ۹۸ نیز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات‌شان مقابل ساختمان شورای تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گفته کارگران معترض شهرداری تهران، جدا از اینکه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از شهرداری تهران دریافت کنند، ۵ نفر از کارگران به بهانه شرکت در تجمعات اعتراضی از کار اخراج شده‌اند تا بدین وسیله مانع گسترش اعتراضات کارگری در خصوص تامین مطالبات‌شان گردند.

Share: