کارگران ابنیه راه آهن شمال غرب بعد از گذشت ۲ ماه از سال جدید، دستمزد فروردین ماه خود را بدون افزایش دستمزد سال جدید دریافت کردند

کارگران ابنیه راه آهن شمال غرب نسبت به پرداخت دستمزد فروردین ماه خود بدون اعمال افزایش سال جدید اعتراض دارند. این کارگران که تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری می‌باشند در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌مانده سال ۱۴۰۰ شده بودند. کارفرما بعد از این اعتراضات در پایان فروردین سال جاری دستمزد اسفندماه آنها را پرداخت نمود.

کارگران ابنیه راه آهن شمال غرب پس از دریافت دستمزد فروردین‌ماه ۱۴۰۱ متوجه شدند، افزایش دستمزد سال جدید در آن اعمال نشده است. این درحالی است که طبق قانون، اجرای مصوبه افزایش دستمزد سال جدید لازم‌الاجراست.

یک فعال کارگری در رابطه با لازم‌الاجرا بودن این مصوبه می‌گوید:

«با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد در شورایعالی کار در نوزدهم اسفند، همه کارفرمایان موظف به پرداخت دستمزد قانونی کارگران خود براساس مصوبه جدید هستند.»

وضعیت وخیم معیشتی کارگران ابنیه راه آهن شمال غرب

پیش از این یکی دیگر از کارگران معترض خطوط ابنیه راه آهن شمال غرب در رابطه با وضعیت معیشتی خود و همکارانش گفته بود:

«تعداد زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن دستمزد به موقع، در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند. تورم و گرانی هم که سر باز ایستادن ندارد و روزانه همه اجناس گران می‌شود. دستمزد‌های ما حتی نیازهای ساده معیشتی ما را هم تأمین نمی‌کند. با این حال همین دستمزد‌های ناچیز را هم به موقع به ما نمی‌دهند و ما همواره دستمان خالی است. برای خرید مایحتاج خانواده‌هایمان مجبوریم که مدام قرض بگیریم. چرا در این مملکت هیچ مسئولی به فکر ما کارگران و محرومین نیست؟»

به دلیل سیاست‌های ضدکارگری دولت، شرکت‌های پیمانکاری، دست باز برای بستن هر قراردادی با کارگران دارند. بستن قراردادهای کوتاه‌مدت باعث شده، موقعیت قانونی کارگران به شدت پایین بیاید. پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه، ساعات طولانی کار، اخراج دسته جمعی، پایین آوردن دستمزد کارگران نمونه‌ای از عملکرد این شرکت‌ها است.