کارگران ابنیه فنی تراورس نسبت به پرداخت نشدن اضافه دستمزد تصویبی خود اعتراض دارند. به گفته این کارگران کارفرما و مقامات راه‌آهن جلوی پرداخت اضافه حقوق آنها را گرفته و دستور داده‌اند به کارگران تنها حقوق سال قبل پرداخت شود. کارگران ابنیه فنی تراورس مشغول به کار در خطوط ریلی سراسر کشور ‌می‌باشند.

به گفته کارگران دستمزد دریافتی آنها در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری حتی کمتر از دریافتی آنها در اسفندماه ۱۴۰۰ می‌باشد. یکی از کارگران ابنیه فنی تراورس در این رابطه می‌گوید:

«فعلا علی‌الحساب دریافت کرده‌ایم تا طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای کارگران ابنیه فنی تراورس همانند سایر کارگران سراسر کشور اعمال شود.»

در اعتراض به این اقدام کارگران نواحی ریلی زاگرس و درود لرستان تهدید کرده‌اند، فعالیت شغلی خود را محدود خواهند کرد.

خواسته کارگران پرداخت حقوق مصوب شورایعالی کار

کارگران ابنیه فنی تراورس نادیده گرفته شدن مصوبه مزد شورایعالی کار توسط مسئولین را خلاف قانون کار می‌دانند. به گفته کارگران ابنیه بایستی افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها بدون کم و کاست پرداخت شود. خواسته کارگران اجرای این مصوبه در کمترین زمان ممکن است.

یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«ما کارگر پیمانکاری هستیم و باید مطابق مصوبه‌ی شورایعالی کار حقوق دریافت کنیم. اینکه حقوق چند هزار کارگر زحمتکش را بعد از این همه گرانی و افزایش قیمت بدون افزایش واریز کنند، درست نیست.»

مشکل اساسی این کارگران نداشتن قرارداد دائمی است. قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است. کارفرما به این ترتیب هر گونه اعتراضی را با اخراج پاسخ می‌دهد. عدم دریافت مزایای شغلی از دیگر مشکلات این کارگران است. کارفرما با این ترتیب از پرداخت مزایای عرفی کارگران بدلیل نداشتن قرارداد دائم خودداری می‌کند. ضایع شدن حقوق و مزایای کارگران زمینه ساز اعتراضات آنها خواهد بود. اعتراضاتی که با پیوند با اعتراضات سایر اقشار به تغییرات اساسی در ساختار حاکمیت خواهد انجامید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.