کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران بایستی از ساعت ۸ صبح تا ۷ شب بدون پرداخت اضافه کاری کار کنند

کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران نسبت به ساعات کار طولانی و پرداخت نشدن اضافه‌کاری آن اعتراض دارند. این کارگران در یک شرکت پیمانکاری مشغول بکار می‌باشند. آنها بایستی از ساعت ۸ صبح تا ۷ شب در غرفه‌های بازیافت کار کنند . این درحالی است که زمان قبلی کار از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر بوده است.

یکی از کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران در رابطه با پرداختی خود و سایر همکارانش می‌گوید:

«پرداخت‌ها هم ضابطه‌مند نیست. برای این ساعات کار طولانی پرداخت قانونی اضافه کار انجام نمی‌شود و حتی کارگران غرفه‌دار بازیافت با وجود شرایط سخت و ساعات کار طولانی، حداقل‌بگیر هستند؛ اما همین دستمزد هم معمولا با تاخیر پرداخت می‌شود.»

پیمانکار با این کارگران قرارداد امضا شده ندارد و پیگیری آنها برای اخذ قرارداد تاکنون بی‌نتیجه مانده است. به دلیل پایان قرارداد پیمانکار، بیم آن می‌رود وی بدون پرداخت بیمه کارگران با منطقه ۵ شهرداری تهران تسویه حساب کند.

روزانه ۱۲ ساعت کار در گرمای بالای ۴۰ درجه

یکی از کارگران منطقه ۵ شهرداری تهران در رابطه با شرایط محیط کار و وضعیت دستمزد خود و همکارانش می‌گوید:

«در گرمای بالای ۴۰ درجه تهران در کانکس‌های آهنی فاقد امکانات روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنیم؛ اما هنوز برای ساده‌ترین مطالبه مانند دریافت فیش حقوقی با مشکل روبرو هستیم… میزان دریافتی یک کارگر غرفه‌دار به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ می‌رسد که این حقوق حداقل یک میلیون تومان از میزان حقوقی که مصوبه شورای عالی کار است، کمتر است.»

پیمانکار نیمی از عیدی سال گذشته کارگران را پرداخت نکرده است در حالیکه وی گفته بود، این بدهی تا خردادماه به حساب کارگران واریز می‌شود.

کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران در خصوص علت اضافه کاری‌های اجباری می‌گویند:

«در آخرین پیگیری‌ها که در دو مرحله در دفتر بازیافت واقع در پارک جوانمردان انجام دادیم، مسئولان مدعی بودند اضافه‌کار اجباری برای بالا بردن رتبه شهرداری منطقه ۵ است، بنابراین همه باید کمک کنند.»

مزایای ارتقای رتبه شهرداری، افزایش بودجه و اعتبارات است که به حساب مقامات شهرداری ریخته می‌شود. از این مبلغ چیزی به حساب کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری واریز نخواهد شد.

پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده عمده‌ترین مشکل کارگران

پرداخت نشدن دستمزد و اضافه کاری اجباری از مشکلات عمده کارگران محسوب می‌شود. به دلیل عدم نظارت بر کار شرکت‌های پیمانکاری، آنها دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که طبق قانون، کارفرما موظف است، دستمزد کارگران را به صورت کامل پرداخت کند. اجرا نشدن قوانین نیم‌بند کارگری در این نظام، دست باز به کارفرما برای استثمار هرچه بیشتر کارگران می‌دهد. کارگران در سایه این حاکمیت همه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. اعتراضات مستمر آنها برای احقاق حقوق‌شان در یک نقطه به اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد.