اعتراض کارگران تراورس ناحیه زاگرس و لرستان

روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۹، اعتراض کارگران تراورس ناحیه زاگرس و لرستان، هم زمان با همدیگر نسبت به پرداخت نشدن حدود سه ماه دستمزد عقب‌افتاده و عیدی صورت گرفت.

بنا به گزارش منابع خبری در نواحی خط ابنیه و نگهداری راه‌آهن، به دنبال تجمعات اعتراضی اخیر کارگران تراورس در برخی نواحی مختلف ریلی و همچنین بنا به فراخوان قبلی مبنی بر اعتصاب کارگران تراورس، هم زمان کارگران تراورس لرستان و زاگرس دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شرکت پیمانکاری ابنیه فنی مناطق لرستان و زاگرس به صورت جداگانه و با وجود حضور در محل کار خود، از انجام فعالیت روزانه خودداری نموده و دست به اعتصاب زدند.

در مجموع حدود ۶۰۰ کارگر در بخش تراورس لرستان و حدود ۳۰۰ کارگر نیز در تراورس زاگرس مشغول به کار هستند.

بنا به گفته کارگران ابنیه فنی مناطق لرستان و زاگرس، مطالبات مزدی ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۹۹ کارگران تاکنون پرداخت نشده و به تاخیر افتاده است.

علاوه بر این جدا از پرداخت نشدن عیدی نیمه دوم سال ۹۹، کارگران حق لباس و بن ماه رمضان خود را نیز تاکنون دریافت نکرده‌اند.

براساس گزارش منابع کارگری در خط و ابنیه زاگرس، کارگران معترض در لرستان از روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹، دست از کار کشیده و روز گذشته (یکشنبه) دومین روز اعتراض خود را پشت سر گذاشتند.

به گفته کارگران ابنیه فنی راه‌آهن، شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود ۷ هزار کارگر دارد که در مجموع کارگران از شرایط موجود نگران و ناراضی هستند.

کارگران تراورس لرستان و زاگرس خاطرنشان کردند: «کارگران نگران هستند که در آستانه سال جدید هم زمان با اتمام فعالیت پیمانکار سابق شرکت تراورس، آنها نتوانند دستمزد عقب‌افتاده خود را دریافت نمایند.

به همین دلیل کارگران قصد دارند قبل از خروج پیمانکار بخش خصوصی از راه‌آهن، همه مطالبات مالی خود را از کارفرما دریافت کنند.

با وجود این که شرکت تراورس به راه‌آهن واگذار شد و انتظار داشتند که وضعیت آنها بهبود پیدا کند، اما همچنان کارگران در بیشتر نقاط کشور با حقوق و مزایای عقب‌افتاده روبرو هستند که گذران زندگی آنها و تامین هزینه‌های خود و خانواده‌هایشان را با مشکل روبرو کرده است.

Share: