اعتراض کارگران تونل سد قوچم نسبت به تعویق ۱۳ ماهه پرداخت حقوق‌شان

کارگران کارگاه تونل سد قوچم نسبت به عدم پرداخت حقوق ۱۳ ماهه خود در این پروژه معترض هستند.

سد قوچم یک سد خاکی با هسته رسی است که در سال ۹۱ استارت آن زده شد و حجم مخزن این سد ۶۰ میلیون متر مکعب است. سد قوچم  در كنار روستاي قوچم و ۱۸ كيلومتري شمال غربي شهر دهگلان بر روي رودخانه چم ميركي از سرشاخه‌هاي رودخانه تالوار قرار دارد.

این سد، انتهایی‌ترین پروژه سامانه انتقال سد آزاد است که با خط انتقال ۸۰ کیلومتری آن با ۱۱ کیلومتر تونل، آب را از سد آزاد به قوچم منتقل خواهد کرد.

با بهره برداری از این سد، بخش عمده آب شرب مورد نیاز شهر و روستاهای شهرستان دهگلان و قروه و آب کشاورزی و صنعت دهگلان را تأمین می کند. دهگلان یکی از شهرهای استان کردستان و در ۴۵ کیلومتری سنندج واقع ‌است.

طول این تونل که ۱۰.۸ کیلومتر است، ۸.۳ کیلومتر آن به اتمام رسیده و ۲.۵ کیلومتر آن باقیمانده که در حال انجام است. اختلاف ۷۰۰ متری سد آزاد با سد قوچم منوط به حفر تونل انتقال آب شده که مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه احداث این تونل شده است.

مسلم مرادی نماینده کارگران تونل انتقال آب شرکتهای فرآب و نیمرخ از سد آزاد به سد قوچم دهگلان، از عدم پرداخت حقوق ۱۳ ماهه کارگران این شرکت خبر داد.

وی اظهار داشت: «حدود ۱۴۰ نفر نیرو در کارگاه مشغول به کار هستیم که از سال ۹۷ کلیه حقوقها به صورت ناقص پرداخت شده است و در حال حاضر ۱۳ ماه حقوق معوقه داریم که هنوز پرداخت نشده است.»

مرادی افزود: «از اردیبهشت الی شهریور ماه ۹۷ حقوق و سنوات و از اردیبهشت الی شهریور ۹۸ عیدی و سنوات دریافت نکرده‌ایم؛ چونکه حقوق به صورت ناقص پرداخت شده در حال حاضر طلب ما از کارگاه حدود ۱۳ ماه به صورت معوقه است.»

یکی از مسئولان شرکتهای فرآب می‌گوید: «از ۱۴۰ نیرو حدود ۶۰ نفر هنوز در کارگاه مشغول به کار هستند و بقیه نیروها به علت عدم پرداخت حقوق و مشکل مالی کار را تعطیل کرده اند.»

وی در ادامه گفت: «تاکنون برای این تونل انتقال آب ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۱۸۰۰ متر آن هنوز تکمیل نشده است.»

وی بیان داشت: «در صورت تأمین اعتبار کارگران دوباره به کار بازگشت داده می‌شوند؛ اما عده‌ای از کارگران به خاطر نبود اعتبار و پرداخت حقوق به آنان سرکار نمی‌آیند که با مراجعه به اداره کار شهرستان دهگلان خواهان دریافت بیمه بیکاری هستند.»

قابل توجه اینکه با اتمام انتقال آب از سد آزاد به سد قوچم حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی که در امتداد این خط انتقال قرار دارند از اراضی دیم به آبی تبدیل می‌شود.

واحدهای تولیدی در ایران طی سال‌های اخیر با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند که تعویق در پرداخت حقوق کارگران و اعلام ورشکستگی از جمله نتایج آن است

Share: