کارگران ابنیه فنی راه آهن آذربایجان و یزد نسبت به شرایط تحمیلی پیمانکاران برای کار اعتراض دارند. آنها خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت راه آهن می‌باشند. این کارگران، تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند و به کار نگهداری از خطوط راه آهن اشتغال دارند. کارگران راه آهن آذربایجان و یزد نسبت به شرایط کار و نحوه پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود اعتراض دارند. کارگران راه آهن آذربایجان و یزد خواستار نظارت شرکت راه‌ آهن به عنوان کارفرمای مادر به عملکرد پیمانکاران هستند.

یکی از کارگران راه آهن آذربایجان و یزد در رابطه با وضعیت نابسامان پرداخت دستمزد خود و همکارانش می‌گوید:

«هر ماه مطالبات خودرا با تاخیر دریافت می‌کنیم و با وجود این که ۲۴ روز از آغاز سال جدید گذشته هنوز حقوق اسفندماه سال ۱۴۰۰ خود را دریافت نکرده‌ایم. وضع موجود شرایط زندگی را برایمان سخت کرده است. در عین حال شنیده‌ایم قرارداد پیمانکارمان با راه آهن در حال اتمام است و این موضوع باعث نگرانی ما شده است.»

این کارگران نزدیک به ۱۵ سال سابقه کاری دارند. پیش از بستن قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری آنها به صورت رسمی در شرکت راه‌آهن مشغول به کار بودند. آنها پیش از این از امکانات رفاهی، نسبتا خوبی برخوردار بودند و دستمزد و اضافه‌کاری‌های آنها به موقع پرداخت می‌شد. مسئولین دولتی با وارد کردن شرکت‌های پیمانکاری همه امکانات رفاهی را حذف کرده و پرداخت دستمزدها نیز به موقع نمی‌باشد.

یکی از کارگـران راه آهن آذربایجان و یزد در رابطه با بی‌اعتنایی مسئولین به وضعیت سخت معیشتی‌شان می‌گوید:

«ما کارگران با روزی ۸ تا ۱۲ساعت کار مداوم و سخت از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان شرکت راه‌ آهن به مشکلات‌مان که در نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد می‌شود، اعتنایی نمی‌کنند.»

وی با اشاره به امکان بهبود شرایط شغلی کارگران راه آهن آذربایجان و یزد می‌گوید:

«در حقیقت امکان بهبود شرایط شغلی برای همه ما وجود دارد؛ اما نمی‌دانیم چرا شرکت راه‌ آهن ترجیح می‌دهد از یک‌سو به همکاری با پیمانکاران ادامه دهد و از سوی دیگر مطالبات مزدی ما را با یک شرکت واسطه‌ای به حساب ما پرداخت کند.»

شرکت‌های پیمانکاری زمینه‌ساز اعتراضات گسترده کارگران

این وضعیت کارگران پیمانکاری در سراسر کشور و در کارهای مختلف است. کارگران در شرکت‌های پیمانکاری هر جا که باشند، مشکلات مشابهی دارند. از عسلویه در شرکت نفت تا سیم‌بان‌های مازندران و کارگران راه آهن، درد مشترکی به نام استثمار توسط شرکت‌های پیمانکاری دارند. این شرکت‌ها هر چند در کوتاه مدت سودهای زیادی از استثمار کارگران به دست می‌آورند. اما وجود آنها زمینه‌ساز اعتراضات و بحران‌های گسترده در سطح کشور خواهد شد.