اعتراض کارگران راه آهن در چند شهر مختلف نسبت به عدم دریافت حقوق

اعتراض کارگران تعمیرات جاری تهران شرکت پویش پژوهان و راه‌آهن اصفهان

به گفته کارگران  تعمیرات جاری تهران شرکت پویش پژوهان، حقوق آذرماه آنها پرداخت نشده است. همچنین سایر مطالبات آنها از قبیل کفش، لباس، دستکش، بادگیر و شیر را هنوز توسط مدیریت شرکت پرداخت نشده است. آنها همچنین سنوات ۳ سال گذشته را دریافت نکرده‌اند. اعتراض

به گفته کارگران راه‌آهن اصفهان در تاریخ ۱۰ دی‌ماه امسال، به آنها نصف حقوق آبان و تا چندی پیش بیمه ماه‌های مهر و آبان پرداخت نشده و مرحله دوم کفش و لباس هم دریافت نکرده‌اند.

تخلفات شرکت ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان (۱۰ دی)

از سوی دیگر یکی از کارگران ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان گفته است که  کارگران این بخش نسبت به عدم رعایت بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار و عدم دریافت دو ماه از حقوق‌شان معترضند.

ماده ۳۷ همین قانون کار ناقص و پر از اشکال، می‌گوید: «مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :

۱. چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد .

۲. در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

  • تبصره- در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.»

با استناد به این ماده، کارگران نتیجه می‌گیرند که بیات، مدیر این شرکت، در حال تخلف می‌باشد. بنابراین کارگران خواستار رسیدگی به این تخلفات مدیر شرکت شده‌اند به دلیل تخلفات مکرر وی شده‌اند.

درهفته‌های پیش خبرهایی بود مبنی بر اخراج کارگرانی که به مطالبه حقوق خود اقدام کرده‌ بودند.

Share: