اعتراض کارگران روزمزد پتروشیمی ایلام و پالایش نفت تهران

کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام ، روز چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۰، از اعتراض خود خبر داده‌اند. آنها می‌گویند: «مدتها در انتظار دریافت حقوق نصفه نیمه و روزمزدی خود هستیم. دیگر به ستوه آمده‌ایم.»

کارگران اظهار داشتند: «چرا حقوق کارگر روزمزد به محض اتمام کار پرداخت نمی‌شود؟ بخشی از ما حقوق ماه‌های قبل را نیز دریافت نکرده‌اند.»

کارگران روزمزد پتروشیمی ایلام افزودند: «دلیل اصلی اعتراض ما تعیین‌تکلیف نبودن وضعیت‌مان است. تا کی بایستی روزمزد باشیم؟ چرا مانند دیگر نیروهای رسمی نبایستی با ما قرارداد ببندند؟ تعدادی از ما بیش از ۸ سال سابقه کار دارند، اما هنوز بایستی بصورت روزمزدی کار کنند. چند ماه باید در انتظار پرداخت حقوق روزمزدی خود باشیم؟»

این کارگران در حالی از اعتراض خود می‌گویند که کارگران پیمانکاری نفت در اعتصاب و اعتراض بسر می‌برند. کارگران پیمانکاری نفت نسبت به سطح نازل دستمزدها و وجود شرکت‌های پیمانکاری معترض هستند. آنان مستمر با تاخیر در پرداخت دستمزد روبرو هستند.

یکی از کارگران معترض پتروشیمی چوار ایلام می‌گوید: «آیا خون یک کارگر رسمی از ما رنگین‌تر است؟ آیا نباید برابری و عدالت میان کارگران برقرار باشد؟»

اعتراض کارگران روزمزد پالایش نفت تهران نسبت به اجرا نشدن قراردادهای کاری

کارگران روزمزد که در شرکت پالایش نفت تهران کار می‌کنند نسبت به اجرا نشدن بخشی از مفاد قرارداد خود اعتراض دارند.

بنابه گفته کارگران روزمزدی، پیمانکار سر دستمزد مشخص با کارگران توافق کرده است. اما دستمزدی که به آنها پرداخت شده با دستمزد توافقی که مابه‌ازاء هر روز کار بایستی پرداخت می‌شد، متفاوت است.

کارگران روزمزدی پالایشگاهی در فصل‌هایی که پالایشگاه‌ها نیاز به انجام تعمیرات اساسی دارند، وارد کار می‌شوند. آنان با پیمانکاری که مسئول اجرای کار است توافق می‌کنند. اما خیلی اوقات دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود، کمتر از دستمزد توافقی است.

کارگران معمولا براساس نرخ مزد توافقی خود در پالایشگاه‌ وارد کار می‌شوند. میزان دستمزد پیشنهادی آنها مانند سایر پالایشگاه‌ها یا درصدی بیشتر است.

با این وجود پیمانکاران به توافقی که انجام شده پایبند نیستند. آنان در مواردی قرارداد کارگران که مثلا برای ۱۷ روز کار بسته شده است را لغو می‌کنند. این لغو قرارداد به معنای پرداخت نشدن دستمزد کارگر به ازای روزهایی است که برای کار با پیمانکار توافق کرده است.

حذف شرکت‌های پیمانکاری همواره یکی از خواسته‌های اصلی کارگران بوده است. چرا که علاوه بر ضایع کردن حقوق کارگران، از امنیت شغلی نیز محروم بوده و در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.

Share: