اعتراض کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان و توقف کار مونتاژ

بنا به گزارش منابع کارگری، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۹۹، کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو در خراسان، برای ساعاتی کار در کارخانه را متوقف ساختند.

اعتراض کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو، به دلیل افزایش ساعت کاری هر شیفت و خستگی مفرط در اثر کارِ طولانی، صورت گرفته است. کارگران برای ساعاتی کار مونتاژ را تعطیل کردند. کارگران در پی مذاکره برای کاهش ساعات کار بودند اما مذاکرات آنها به نتیجه نرسید.

کارگران که نسبت به بی‌توجهی کارفرما در افزایش ساعت کاری خود معترض هستند، گفتند: «کارفرما برای بالا بردن تولید محصولات کارخانه برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند هر سه نوبت کاری؛ دو ساعت اضافه‌کاری تعریف کرده است.»

کـارگران معترض ایران خودرو می‌گویند: «شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور به جای ۴۴ ساعت کار هفتگی باید ۳۶ ساعت کار کنند این در حالیست که ما کـارگران سالن مونتاژ به جای ۶ ساعت کار روزانه ۸ ساعت کار می‌کنیم.

کـارگران شرکت خودروسازی ایران خودرو که در شهرک صنعتی بین‌آلود در استان خراسان رضوی، واقع شده است، گفتند:

شرکت برای  شرکت برای افزایش تولید، در ماه‌های گذشته، فشار مضاعفی به کارگران وارد کرده است. آنها افزودند: «کار ممتد می‌تواند خطرات وقوع حوادث کار را در کارگاه‌ها افزایش دهد و توجه کارگران به مسائل بهداشتی کارگاه را کم کند.»

کـارگران در ارتباط با شرایط کاری در ایام گسترش بیماری کرونا گفتند: «حداقل انتظار این بود که در پی شیوع کرونا، کارفرما از زمان ساعات کاری کارگاه‌ها بکاهد.» به گفته کارگران، «مدیران و سرپرستان داخلی بدون الزامات قانونی حاضر به انجام چنین کاری نیستند.»

در ادامه، کـارگران ایران خودروی خراسان اظهار داشتند: «سرنوشت این واحد تولیدکننده خودرو به اندازه‌ای برایمان مهم است که نمی‌خواهیم هیچ لطمه‌ای به محل کارمان وارد شود. به همین دلیل کارفرما مجاب به رعایت حقوق کارگران است.»

Share: