اعتراض کارگران شرکت واحد ، رانندگان بی آر تی

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت رانندگان خط ۷ بی‌آر‌تی در اعتراض به دو روز تاخیر در پرداخت حقوق اردیبهشت چراغ‌های اتوبوش‌شان را روشن کرده‌اند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، حقوق  کارگران شرکت واحد از سالیان دور در روز بیست‌وهفتم هر ماه پرداخت شده است. اما در چند ماه گذشته هر ماه چند روز تاخیر در پرداخت حقوق صورت گرفته است که همواره مورد اعتراض رانندگان بوده است و در چند ماه گذشته رانندگان به نشان اعتراض، تا پرداخت حقوق در طول روز چراغ اتوبوس‌شان را روشن کرده‌اند. تاخیر در پرداخت عیدی سال گذشته نه روز شد و حتی زمزمه‌هایی وجود داشت که عیدی در فروردین ماه پرداخت خواهد شد اما با اعتراض مداوم رانندگان، در روز ۲۵ اسفند پرداخت شد. تاخیر طولانی در پرداخت عیدی موجب شد در برخی از سامانه‌ها کارگران تعمیرگاه و توقفگاه نیز در مقابل دفتر مدیریت تجمع و اعتراض کنند.

Share: