کارگران شهرداری اهواز نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه مطالبات مزدی خود اعتراض دارند. این کارگران مربوط به پروژه کمربند سبز شهرداری اهواز می‌باشند. به گفته کارگران معترض، حداقل ۳ ماه دستمزد آنها پرداخت نشده است همچنین آنها سنوات و عیدی و پاداش سال‌های گذشته خود را نیز به صورت کامل دریافت نکرده‌اند. به دلیل پرداخت نشدن معوقات، وضعیت معیشتی این کارگران وخیم است و آنها مجبور به  گرفتن جنس نسیه از مغازه ها هستند.

مسئولین شهرداری بدون توجه به وضعیت کارگران شهرداری اهواز هر ماه مطالبات آنها را با تاخیر ۲ تا ۳ ماهه پرداخت می‌کنند.  این کارگران با گذشت ۲ ماه از سال جدید هنوز مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ را دریافت نکرده‌اند. کارگران می‌گویند با توجه به گرانی سرسام‌آور باید چند ماه دیگر در انتظار دریافت دستمزد اسفندماه باشند.

کارگران شهرداری اهواز که در پروژه کمربند سبز اهواز کار می‌کنند، نسبت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز اعتراض دارند. این کارگران که بیش از ۴۰ نفر می‌باشند، با اجری این طرح میزانی به دستمزدشان اضافه خواهد شد. یکی از کارگران در این رابطه تصریح می‌کند:

«برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود طرح شکایت کردیم؛ اما پیمانکار وقتی شکایت ما را دید وعده همکاری داد. بنابراین شکایت خود را پس گرفتیم. با این حال پیمانکار ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به حقوق هر یک از ما اضافه کرد. این در حالی است که کارگران فضای سبز داخل شهر هر ماه ۶۰۰ هزار تومان اضافه‌تر بابت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گیرند.»

بدلیل اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی کارگران با‌ سابقه، با کارگران جدید استخدام برابر است. به همین دلیل آنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت هزینه سختی کار و در نظر گرفتن سنوات تجمیعی خود هستند.