اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد

کارگران شهرداری ایرانشهر با وجود بارها اعتصاب و اعتراض گسترده، از پرداخت نشدن دستمزدهای عقب افتاده خود خبر دادند.

کارگران معترض شهرداری ایرانشهر، پیش از این چندین بار دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زده‌اند، اما نسبت به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق خود اعتراض داشته و تاکنون هیچ مبلغی به آنها پرداخت نشده است.

یک منبع مطلع در رابطه با اعتراض کارگران نسبت به حقوق‌های عقب افتاده‌شان گفت: «مسئولین شهرداری کارگران را تهدید کرده‌اند که در صورت پیگیری، اعتصاب و یا منتشر کردن خبر مطالبات مزدی، اخراج خواهند شد.»

این منبع در ادامه گفت: «۹۰درصد کارکنان شهرداری شرکتی هستند و هیچ ضمانت شغلی ندارند و در صورت پیگیری، شهرداری خیلی راحت می‌تواند آنها را اخراج کند.»

وی افزود: «کارکنان شهرداری ایرانشهر توان خرید کالاهای مصرفی روزانه خودشان را هم ندارند و یکی از کارکنان که همسر و سه فرزند دارد، در تماس تلفنی با من از شدت ناراحتی، وضعیت بد اقتصادی و شرایط بد آن، گریه می‌کرد.»

لازم به یادآوری است که پیش از این کارگران شهرداری ایرانشهر در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۹۹ به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری اعتصاب کرده بودند.

کارگران شهرداری ایرانشهر در اعتصاب قبلی خود اظهار داشتند: «از آذر ماه سال ۹۸ حقوقی دریافت نکرده‌اند و با وجود تحصن و اعتصاب، مسئولین تنها به دادن وعده اکتفا کرده که عملی نشده است.»

در جریان اعتصاب کارگران شهرداری ایرانشهر در ۳۱ خرداد ماه ۹۹ نیز مسئولین هیچ توجه‌ای به مطالبات مزدی کارگران نکرده و آنها را تهدید به اخراج کرده بودند.

یکی از کارگران گفته بود: «مسئولین در پرداخت معوقات مزدی ما هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده و با وجود این که هیچ درآمدی نداریم، در وضعیت بد معیشتی قرار داریم و به نان شب محتاج هستیم.»

Share: