کارگران شهرداری بندرعباس نسبت به عدم پرداخت دستمزد اسفند ماه ۱۴۰۰ اعتراض دارند. با گذشت بیش از ۲۰ روز از سال جدید هنوز دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. این موضوع باعث وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران شهرداری بندرعباس شده است. این در حالی است که بدلیل گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز دیرکرد دستمزد از ارزش ریالی آن به شدت خواهد کاست. به گفته کارگران زمان مشخصی برای پرداخت دستمزد عقب‌افتاده توسط مسئولین شهرداری مشخص نشده است.

یکی از کارگران ضمن اعتراض به این موضوع به شرایط سخت معیشتی خود و همکارانش اشاره کرده و می‌گوید:

«تمام منبع درآمد خانواده ما این حقوق ناچیز وحداقلی است؛ با این حال، ایام نوروز را به سختی گذراندیم… شهردار چند روز پیش وعده کرده به محض تامین منابع مالی مالیات بر ارزش افزوده، طلب کارگران را می‌پردازد؛ اما هنوز پرداخت صورت نگرفته و برنامه‌های ما به هم ریخته است.»

کاهش دستمزد کارگران شهرداری بندرعباس

کارگران شهرداری بندرعباس دستمزدهای دی و بهمن‌ماه خود هم به صورت کامل دریافت نکرده‌اند. شهرداری نزدیک به یک میلیون تومان از دستمزد هر کارگر کم کرده است.آنها ادعا می‌کند‌ آنچه کسر شده بابت جمعه‌کاری و حق اولاد است که از فیش حقوقی حذف شده است. کارگران با توجه به شرایط موجود، نگران امنیت شغلی خود هستند.

پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری بندرعباس در حالی است که حقوق شهردار و سایر مسئولین هر ماه به موقع پرداخت می‌شود. در حال حاضر این کارگران در وضعیت معیشتی وخیمی به سر می‌برند. آنها برای گذران زندگی مجبور به گرفتن قرض از سایرین هستند.

با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز تاخیر در پرداخت معوقات باعث کم ارزش شدن آن می‌شود. این اقدام باعث گسترش اعتراضات کارگران خواهد شد. این اعتراضات در زمان مناسب تبدیل به یک اعتراض سراسری شده که دیگر حاکمیت توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.