اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر و اروندکنار نسبت به عدم دریافت معوقات مزدی

امروز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، کارگران شهرداری خرمشهر و اروندکنار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در این دو شهر نمودند.

کارگران نسبت به عدم دریافت مطالبات خود اعتراض داشتند. در خرمشهر، گروهی از کارگران شهرداری، در ادامه اعتراضات مستمر خود، روبروی ساختمان شهرداری تجمع نمودند.

کارگران معترض، از مسئولان شهرداری خواستار پرداخت مطالبات چندین ماهه معوقه خود شدند.

کارگران شهرداری خرمشهر، روز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، نیز روبروی ساختمان فرمانداری خرمشهر تجمع نمودند. آنها اعتراض خود را به چندین ماه حقوق دریافت نشده خود ابراز داشتند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اروندکنار

کارگران شهرداری اروندکنار نیز صبح امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران در ادامه اعتراضات قبلی خود خواستار دریافت معوقات مزدی خود شدند.

بنا بر خبرهای دریافتی از کارگران، وضعیت نامعلوم معوقات مزدی و عدم پاسخگویی مسئولان باعث تجمع اعتراضی آنها شده‌است.

کارگران عنوان می‌کنند که از سال ۱۳۹۹ تا کنون، مطالبات مزدی و حق بیمه خود را به صورت ناقص دریافت نموده‌اند. به گفته کارگران، به رغم جابجایی چندین شهردار در این مدت، اما کماکان معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است.

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز گفت: «با وضعیت موجود، ما نگران افزایش میزان مطالباتمان در ماه‌های آینده هستیم.

این کارگر زحمتکش تصریح کرد: «مدیریت شهرداری اروندکنار، تا کنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نداده است.»

 به گفته همین کارگر، شهردار اروند کنار علت عدم پرداخت مطالبات کارگران را کمبود منابع مالی عنوان میکند.

اما مشخص نیست چرا کمبود منابع مالی فقط موجب عدم پرداخت دستمزد کارگران و مزدبگیران فرودست می‌شود. کارگران می‌گویند: نجومی بگیران هیچگاه با مشکل تأخیر در دریافت حقوق‌های نجومی خود مواجه نمی‌شوند.

Share: