کارگران شهرداری زنجان خواهان رفع تبعیض و تبدیل وضعیت قراردادی خود به قرارداد مستقیم با شهرداری شدند. به این کارگران که در بخش خدمات و فضای سبز کار می کنند، بارها وعده استخدام رسمی داده شده؛ اما تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است. پیش از این کارگران شهرداری زنجان نسبت به واگذاری بخش خدماتی و فضای سبز به پیمانکاران بخش خصوصی، مخالفت و ابزار نگرانی کرده بودند.

یکی از کارگران شهرداری زنجان در این رابطه می‌گوید:

«از یکسال پیش طرح تبدیل وضعیت استخدامی حدود ۱۶۰ نفر از همکاران ایثارگر در مجموعه شهرداری زنجان اجرا شده؛ بنابراین بقیه نیروهای قراردادی (غیرایثارگر) که تعدادشان به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسد نیز بدنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند…. به گفته یکی از کارگران، مسئولان باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی را برای همه کارگران شاغل در شهرداری زنجان انجام دهند و نباید بین ایثارگر و غیرایثارگر تفکیک قائل شوند.»

سال‌ها در انتظار تبدیل وضعیت استخدامی

این کارگر در رابطه با انتظار چندین ساله کارگران برای تبدیل وضعیت می‌نویسد:

«چندین سال است من و سایر همکارانم با حداقل ده سال سابقه کار پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستیم که انجام نشده است… تنها خواسته ما ضمن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تبدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی هستیم که سال‌هاست آن را پیگیری می‌کنیم.»

امنیت شغلی کارگران شهرداری زنجان به دلیل اینکه تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند بسیار پایین است. بهمین دلیل آنها خواستار تبدیل وضعیت و بستن قرارداد مستقیم با شهرداری می‌باشند.

کارگران در این سال‌ها درک کرده‌اند، کار در شرکت‌های پیمانکاری به معنی از بین رفتن امنیت شغلی و کم شدن حقوق و مزایای آنها می‌باشد. سران حکومت بی‌توجه به وضعیت وخیم معیشتی کارگران، تنها به فکر استثمار هرچه بیشتر آنها هستند. کارگران شهرداری از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری زنجان یک نمونه از وضعیت کارگران شهرداری سراسر کشور است. وضعیت کارگران به دلیل چپاول اموال عمومی توسط مسئولین همواره در پرده‌ای از ابهام است.