کارگران شهرداری قلعه خواجو در شهرستان اندیکا بیش از ۱۵ ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. این کارگران همچنین از پرداخت نشدن ۱۵ ماه بیمه خود توسط کارفرما خبر می‌دهند. پرداخت نشدن بیش از ۱۵ماه حقوق مشکلات معیشتی زیادی برای کارگران ایجاد کرده است. کارگران شهرداری قلعه خواجو بارها نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خود اعتراض کرده‌اند؛ اما تا کنون از سوی مسئولین پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است.

کارگران شهرداری قلعه خواجو برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور به گرفتن قرض از آشنایان خود و یا بردن جنس از مغازه‌های آشنا هستند. اما با طولانی شدن مدت این قرض‌ها بعضی از مغازه‌داران نیز از دادن جنس نسیه به کارگران شهرداری قلعه خواجو خودداری می‌کنند.

مشکلات کارگران در هنگام مراجعه به مراکز درمانی

پرداخت نشدن بیمه هم زمینه‌ساز مشکلات زیادی برای کارگران شهرداری قلعه خواجو شده است.‌‌ به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه، کارگران و خانواده آنها در هنگام مراجعه به مراکز درمانی امکان استفاده از مزایای بیمه را نداشته و باید هزینه‌ها را نقدی پرداخت کنند.

شهرداری و شورای شهر قلعه خواجو نیز در قبال این مشکلات پاسخگو نبوده و آینده کاری این کارگران مشخص نیست. شهرداری علت پرداخت نکردن دستمزد کارگران را نداشتن منابع مالی عنوان کرده است. اما سوال اینجاست، چرا کمبود منابع مالی تنها برای کارگران شهرداری است، ولی حقوق مدیران و اعضای شورای شهر در موعد مشخص پرداخت می‌شود.

پرداخت به موقع دستمزدها وظیفه کارفرمای دولتی یا خصوصی است

پرداخت نشدن به موقع دستمزدها برای کارگران شهرداری قلعه خواجو مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این کارگران و خانواده‌هایشان در وضعیت معیشتی بدی به سر می‌برند. طبق قانون، کارفرما اعم از دولتی و یا شرکتی موظف است، دستمزد کارگران را در موعد مقرر پرداخت کند. در حال حاضر امنیت شغلی این کارگران نیز در خطر است. با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته، هر روز تاخیر در پرداخت معوقات باعث کم ارزش شدن آن می‌شود. این اقدام باعث گسترش اعتراضات کارگران خواهد شد. این اعتراضات در زمان مناسب تبدیل به یک اعتراض سراسری شده که دیگر حاکمیت توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.